Anne Oja • 23. juuni 2010 kell 14:01

Võrk materdab riiki katkenud elamuehituse pärast

Tallinna abilinnapea Eha Võrk kirjutas Kesknädalas, et osa Eesti riigijuhte pole aru saanud eluaseme kuulumisest inimese põhivajaduste hulka, kusjuures turvalise eluaseme kättesaadavus on eeltingimuseks pere loomisel.

"Tundub, et osa meie riigijuhte pole aru saanud, et eluase on üks inimese põhivajadusi, isiku ja perekonnaelu eduka arengu eeldus. Turvalise eluaseme kasutamise võimalus on samuti sotsiaalselt stabiilse ühiskonna arengu tagatis," sõnas Võrk.

Tallinnas kuulub avalikule sektorile vaid 4 protsenti elamufondist. Paljudes arenenud riikides on avalikule sektorile kuuluva elamufondi osatähtsus aga kuni 15-20 protsenti. Soomes ja Rootsis ulatub avaliku sektori elamufond umbes 20%ni, Taanis 13%ni, Hollandis 45%ni kogu elukondlikust kinnisvarast.

Hetkel kuum