Kadri Paas • 7. juuli 2010 kell 8:02

Eesti pensionifondid maailma eesrindlikemate rahapõletajate seas

Rahandusministeeriumis koostatud nn kogumispensioni seaduse eelnõu lisast selgub, et 2008. aastal olid Eesti pensionifondid OECD riikide fondide seas ühed kõige suurematest rahapõletajatest.

OECD andmetel langesid tema liikmesriikide pensionifondide varad 2008. aastal 5,4 triljonit dollarit ehk 21,4%.

2008. aastal koges negatiivset tootlust enamik vaadeldud riike. Ülekaalukalt suurima kaotusega olid Iirimaa ja Hiina.

Neile järgnesid Eesti ja USA. Samas leidus ka riike, kellel olid positiivsed tootlused. Nende seas troonisid Saksamaa ja Türgi.

2009. aasta esimeses pooles olukord paranes ja keskmine tootlus oli 3,5%.

2009. aasta esimesel poolaastal olid aga peaaegu kõikides riikides tootlused juba positiivsed. Ainult Kanada, Slovakkia ja Tšehhi pensionifondide juhid pidid veel plusspoolele jõudmise nimel pingutama.

Tootluste erinevused on tingitud suuresti ka pensionisüsteemide eripäradest (näiteks määratud sissemaksetega vs määratud väljamaksetega skeemid, tööandja vs individuaalsed skeemid jne), traditsioonidest, turupraktikast ja reeglitest, mis määravad suuresti varaklassid, kuhu investeeritakse.

Näiteks USA, kelle 2008. ja 2009. aasta pensionifondide tulemused on Eestiga peaaegu samad, on viimase 15 aasta keskmine nominaalne aastatootlus olnud 6,9%. Rootsis oli sama number 7,2%.

Hetkel kuum