Kadri Paas • 7. juuli 2010 kell 10:39

Raha põles pensionifondides

Kogumispensioni seaduse eelnõu lisast selgub, et riigikassa investeeringud on aastate vältel tulususega seljatanud kõik konservatiivsed pensionifondid.

Konservatiivseid pensionifondide tootluseid saab teatud reservatsioonidega võrrelda riigieelarve kassareservi ja stabiliseerimisreservi tootlustega.

Kuigi riigikassa investeeringud on selgelt lühiajalisemad, on riigi reservide tootlus ületanud perioodil 2004-2009 enamust (v.a LHV) konservatiivsetest pensionifondidest.

LHV edu riigikassa ees tuleneb 2009. aasta investeeringutest.

Perioodi 2004-2008 kumulatiivse tootluse poolest ületas riigikassa aga kõiki konservatiivseid pensionifonde, eelkõige just 2008. a tootluste erinevustest tulenevalt.

THId pole aga suutnud riigikassa investeeringud kokkuvõttes

ületada.

2008. aastal olid Eesti pensionifondid OECD riikide fondide seas ühed kõige suurematest rahapõletajatest, selgub rahandusministeeriumis koostatud nn kogumispensioni seaduse eelnõu lisast.

OECD andmetel langesid tema liikmesriikide pensionifondide varad 2008. aastal 5,4 triljonit dollarit ehk 21,4%. 2008. aastal koges negatiivset tootlust enamik vaadeldud riike. Ülekaalukalt suurima kaotusega olid Iirimaa ja Hiina.

Hetkel kuum