Katariina Krjutškova • 3. august 2010 kell 13:48

Tallinn tähistab poole miljoniga heitvee ärasaatmist

Tallinna Linnavalitsuse korralduse eelnõus on tehtud ettepanek eraldada linnavalitsuse reservfondist 522 600 krooni Broadline OÜ läbiviidava avaliku üritusega seotud kulude katmiseks, seisab homses Tallinna linnavalitsuse päevakorras.

Broadline omanikeks on läbi firmade Janek Reimal, Tiit Jõgi, Paavo Pilv ja Aivar Laan. Nendele kuuluv ettevõte viib läbi 30. juulist kuni 8. augustini Tallinnas Vabaduse väljakul avaliku ürituse  „Tallinna kanalisatsiooni täieliku valmimise tähistamine“. Ürituse korraldajateks on AS Tallinna Vesi ja Tallinna linn.

Ette on nähtud, et sel ajavahemikul toimub väljakul koguperesündmus, mille raames on iga päev soovijatel võimalus osa võtta raadioteel juhitavate väikelaevade regatist Vabaduse väljakule rajataval Tallinna lahe siluetiga välibasseinil. Laevad on kohapeal, samuti nõuandev ja abistav personal. Osavõtt on kõigile tasuta.

Tegemist on Tallinna linna ja AS Tallinna Vesi ühiselt finantseeritava üritusega, millega teavitatakse 2010. aastaks seatud eesmärgi täitmisest - võimaldada Tallinna elanike kodudele liituda ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemiga.

Broadline OÜ teeb oma 7. juuli 2010 taotluses Tallinna linnale ettepaneku läbiviidavat avalikku üritust toetada 522 600 krooniga. Tallinna kommunaalamet sõlmib rahaliste vahendite eraldamisel Broadline OÜ-ga lepingu eraldise kasutamise kohta. Tulenevalt eeltoodust taotleb Tallinna kommunaalamet linnavalitsuse reservfondist 522 600 krooni, et toetada Broadline OÜ  läbiviidava avaliku üritusega seotud kulude katmist.

Tallinna kanalisatsiooni täieliku valmimise tähistamine läheb linnale maksma 522 600 krooni.

Hetkel kuum