Silvia Kruusmaa • 16. august 2010 kell 10:55

Regionaalsete töökohtade loomiseks eraldati 100 mln krooni

Regionaalministri ettepanekul alustab Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) alates tänasest kohaliku ettevõtluskeskkonna infrastruktuuri arendavate projektitaotluste vastuvõtmist.

Oodatud on taotlused, mille tulemusena lisandub piirkonda investeeringuid vähemalt 100 miljoni krooni ulatuses ja luuakse uusi töökohti. Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise meedet rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest, taotlused tuleb esitada EASi.

„Uued töökohad on maapiirkondade arengu võtmeküsimus. Riik ja omavalitsused peavad selleks ettevõtjatele looma soodsad tingimused. Selleks oleme uusi töökohti loovate projektide toetamiseks ette näinud täiendavalt 100 miljonit krooni uusi regionaaltoetusi. Selle toetusega loodame veelgi suurendada ettevõtlusaktiivsust väljaspool suuremaid linnakeskusi ja luua üle 1000 uue töökoha,“ ütles regionaalminister  Siim Kiisler.

„Ka varasemalt on piirkondade konkurentsivõime tugevdamise meetmest toetatud mitmete ettevõtlusalade väljaarendamist,“ tutvustas EASi ettevõtluskeskkonna divisjoni direktor Monica Hankov. Näiteks on rajatud uued, kõigi potentsiaalsete ettevõtjate jaoks vajalike kommunikatsioonidega kaetud tööstusalad Võrus ja Virumaal, rekonstrueeritud on Narva, Kohtla-Järve ja Püssi ettevõtlusalade juurdepääsuteed ning Rakveres on toetust saanud olemasoleva tööstusala edasiarendus – need investeeringud loovad järgneva nelja aasta jooksul neisse suure töötusmääraga piirkondadesse eeldatavasti üle 2000 uue töökohta, rõhutas Hankov.

Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise meetme raames toetatakse kohaliku ettevõtluskeskkonna infrastruktuuri arendavaid projekte nagu juurdepääsuteede, vee- ja kanalisatsioonitrasside, maaparandussüsteemide, välisvalgustuse, elektri- ja sideliinide ning küttetrasside rajamine jm. Seeläbi tagatakse tulevikus piirkonnas suuremad võimalused täiendava erakapitali juurdevooluks.  

Taotlusi saab esitada jooksvalt. EAS võtab taotlusi vastu kuni ettevõtluskeskkonda arendavate ja tootlikke investeeringuid toovate projektide taotluse rahuldamise otsustega kaetud toetuse summa ning menetluses olevate taotluste toetuse summa ületab 100 mln krooni piiri. Toetust saavad taotleda kohalikud omavalitsused, mittetulundusühingud ja sihtasutused. Taotletava toetuse suurus projekti kohta võib olla kuni  50 mln krooni. Toetus võib katta kuni 85% projekti abikõlblikest kuludest.

Hetkel kuum