Lemmi Kann • 25. august 2010 kell 21:00

KUIDAS kapitali eurodesse arvutada?

Ümberarvestamist hõlbustab Registrite ja Infosüsteemide Keskuses välja töötatud spetsiaalne eurokalkulaator, kuid sellest üksi ei piisa.

Ümberarvestamine ei toimu automaatselt, aktsiaseltsid ja osaühingud peavad vajalikud toimingud ise tegema.

Millised need toimingud on ning kuidas need ära teha, selleks annavad nõuandeid advokaadibüroo Lentsius & Talts vandeadvokaat Margus Lentsius ja jurist Katrin Kõo.

Muudatuste tegemine ei ole samas kohustuslik. Seadusandja ei ole kehtestanud tähtaega, mille jooksul tuleb kapital ümber arvestada.

Motiveerimaks ettevõtjaid muudatusi tegema, ei kanta alates 1. jaanuarist 2012 registrisse muid põhikirjamuudatusi või kapitali suurendamisi ega vähendamisi kroonides, kui kapital on eurodesse ümber arvestamata.

Selleks, et hiljem mitte üllatuslikult avastada, et kapitali muutmine või muude muudatuste tegemine põhikirjas ei ole ilma eurosummadeta võimalik, oleks soovitav alustada kapitali eurodesse konverteerimisega varakult. Muudatusi saab teha alates 1. juulist 2010.

Hetkel kuum