Indrek Kald • 3. november 2010 kell 10:51

Tallinn eraldab teisele abipaketile 400 miljonit

Tallinna teise abipaketi tegevuste elluviimiseks planeeritakse ligi 400 miljonit krooni.

Tallinna linnavalitsus otsustas täna esitada volikogule abipaketi eelnõu, millega linn pakub raskustesse sattunud linnaelanikule ja ettevõtjatele 51 toetavat abimeedet, teatas Raepress.

"Abipaketi rakendamine võimaldab raskustesse sattunud inimestel paremini toime tulla. Samas on programmis mitmeid olulisi tegevusi, mis on suunatud järgnevate aastate heaolu kasvule, näiteks on kavas rajada uus tööstuspark, toetada rahaliselt ettevõtlust ja luua väiketootjatele paremad müügivõimalused, sh avada Mustamäe ja Lasnamäe turg," märkis linnapea Edgar Savisaar.

Teises abipaketis keskendutakse kuuele valdkonnale: tööpuuduse leevendamine, toetused ja sotsiaalabi, raskustesse sattunud inimeste nõustamine, soojusenergia kulude vähendamine, ettevõtluse toetamine ning tarbijate kaitse. Paketis nähakse ette nii linnavalitsuse poolt juba käivitatud ja end praktikas õigustanud meetmete mahtude suurendamist, edasiarendamist kui ka täiesti uute abinõude rakendamist.

Tallinna sotsiaaldemokraatide fraktsiooni esimehe Jaak Juske sõnul on linnapoolne abi ja toetus vaesuses elavatele lastega peredele täna ülioluline. "Nii jätkab linn uuel aastal olemasolevaid ja käivitab mitmeid uus abimeetmeid," märkis ta.

Abilinnapea Eha Võrgu sõnul arvestatakse nii lühi- kui pikaajaliste meetmete koosmõjuga. "Lühiajaliste leevendusmeetmetena rakendatakse näiteks palgatoetusi, sotsiaalsete töökohtade loomist linna struktuurides, sotsiaalabi jne, pikemate meetmetena aga ka tööstusparkide loomist, ettevõtluse toetus- ja noorteprogrammide rakendamist jms," selgitas ta.

Abipaketi keskmes on üle 20 000 registreeritud ja üle 40 000 tegeliku töötu ning eriti just ligi paarikümne tuhande igasuguse sissetuleku kaotanud tallinlase ja nende pereliikmete olukorra leevendamine, seisab Raepressi teates.

Kaks olulisemat teemat on elatusvahendite nappus hindade üleüldise tõusu tingimustes ja kiiresti kasvav mitteaktiivsete inimeste hulk. Tarbijahinnad on vaatamata majanduslangusele ja suurele tööpuudusele tõusnud kahel viimasel aastal, eriti eluasemekulud. Võrreldes aastatagusega on septembris toiduained kallinenud 6,6%, eluasemekulud 5,3% ja transport 3,1%.

Kui 2008. aasta alguses oli registreeritud töötuid Tallinnas üle 3200, siis tänavu esimese kvartali lõpuks on neid ligi üheksa korda rohkem ehk üle 28 800. Tööpuuduse hüppeline kasv on suurendanud ka toimetulekutoetuse vajajate arvu. Septembris 2008 oli toimetulekutoetuse saajaid 505, selle aasta septembris juba 3600.

Kevadel 2009 volikogu poolt kinnitatud Tallinna esimese abipaketi toel on Raepressi teatel tööd saanud vähemalt 3000 töötut.

Hetkel kuum