Kadri Paas • 21. november 2010 kell 7:04

Parteide kulud pihtide vahele

Sotsid annavad menetlusse eelnõu, mis käsitleb erakondade valimis-kulude sõltumatut hindamist.         

Sotsiaaldemokraatide eelnõu järgi peavad sõltumatu hinnangu saama juba need kulutused, mida erakonnad teevad 2012. aasta valimiskampaanias. Vastava auditi tellijaks on riigikogu korruptsioonivastase seaduse kohaldamise erikomisjon. Valitsusel tuleb aga oma reservist eraldada raha valimiskulude auditi läbiviimiseks.

"Erakondade valimiskampaaniate rahastamise suurema läbipaistvuse huvides on hädavajalik panustada sõltumatutesse ekspertidesse. Ka avalikkus ootab erakondade rahaasjades selgust ja tegelikku kontrolli," ütles Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni esimees Eiki Nestor.

Hinnangu tellimine ei tähenda tema sõnul seda, et komisjoni töö veeretatakse nüüd kellegi teise kaela. "Erakondade valimiskulude aruandeid peab jätkuvalt kontrollima komisjon ise. Küll aga on hinnang komisjonile abiks - erinevus erapooletu hinnangu ja erakonna esitatud aruande vahel annab võimaluse pöörduda järelvalveasutuste poole. Komisjon saab oma tööd tõhusamalt teha," selgitas Nestor.

Nestori väitel on eksperdid pärast valimisi korduvalt leidnud, et mõne erakonna kampaaniakulud on aruandes esitatust oluliselt suuremad. "Riigikogu komisjon on pandud sisuliselt seisu, kus ta töö tunnistatakse läbikukkunuks veel enne seda, kui vastavad aruanded komisjoni jõuavad. Kindlasti ei ole lubatav olukord, kus valimiskulude kontrollimisele pandud ootused ületavad komisjoni tegelikke võimalusi," märkis Nestor.

 

Hetkel kuum