Violetta Riidas • 25. jaanuar 2011 kell 21:00

Saastekvootide müügiraha jõuab haiglateni

Kuna seda raha saab kasutada vaid hoonete soojapidavuse parandamiseks ja küttesüsteemide renoveerimiseks, tahab Rapla haigla välja vahetada katuse, soojustada välisfassaadi ning renoveerida ventilatsioonisüsteemi.

Rapla Maakonnahaigla ülemarsti Aili Laasneri sõnul saavad nad selleks otstarbeks kasutada kuni 11,2 miljonit krooni. Täpne maksumus selgub hangete tulemusel. Kogu tegevust projekteerimisest hangete ja ehitusjärelevalveni korraldab Riigi Kinnisvara AS.

Ilma toetuseta poleks Laasneri sõnul Rapla haiglas töid praegu plaanis olevas mahus ette võetud.

Raha kulub remondiks. Lõuna-Eesti Haigla juht Arvi Vask rääkis, et nemad taotlesid riigilt 11 miljonit krooni, millega tahetakse välja vahetada haigla aknad ning viia soojatootmine päikesepaneelidele, mis paigaldatakse katusele.

Kvoodiraha saajate nimekirjas on suurima haiglana TÜ Kliinikum, kes taotles raha Raja tänaval asuva psühhiaatriakliiniku fassaadi soojustamiseks. "Kui me seda toetust ei saa, ei hakka me ka renoveerima. See on meile tõesti äärmiselt oluline," sõnas haigla juhatuse liige Mart Einasto.

Viljandi Haiglale eraldas riik soojustustöödeks kuni 16,6 miljonit krooni. Saadud miljonite eest renoveerib haigla Jämejala 19. maja, millest pidi aastaid tagasi saama vanglate haigla.

Täpseid summasid ei saa avaldada. Martin Jaško valitsuse kommunikatsioonibüroost jääb numbritest rääkides napisõnaliseks.

"Kuna CO2-kvootide müügi puhul on tegemist väga tundliku turuga, siis on konkreetsete tehingute kohta käiv finantsinfo sõlmitud lepingute kohaselt konfidentsiaalne," sõnas Jaško.

Rapla haigla puhul tehakse tema sõnul CO2-kvootide müügist saadud raha kõrval üks hooneosa korda ka Euroopa Regionaalarengu Fondi toel. "Erinevate finantseerimisallikate samaaegsel kasutamisel on äärmiselt oluline täita mõlema raha kasutamise nõudeid, et vältida topeltrahastamist," toonitas ta.

Selle aasta alguseks on CO2-kvoote kokku müüdud 230 miljoni euro eest.

Hetkel kuum