Siim Raie • 15 veebruar 2011

Meie inimesed maailmas - talendid, tulge koju!

Kust leida heade kutseoskustega töötajaid? Mida teha, et soovitud ettevalmistusega inimesed rakenduksid meie ettevõtetes ning aitaksid need uuele tasemele? Piiride avamine välistööjõule on vähetõenäoline ning kvalifikatsiooni kasvatamine olemasoleva tööjõu baasil aeganõudev. Üks konkreetne, kuid ettevõtjate seas väheteadvustatud lisaressurss on välismaal elavad ja õppivad Eestist pärit inimesed. Nende inimeste kasutamise potentsiaal on seda suurem, mida rahvusvahelisemaks meie ettevõtted kasvavad. Viimaste kuude hoogne ekspordikasv ainult suurendab vajadust rahvusvahelise töö ja elukogemusega inimeste järele. Talendid Koju algatuse eesmärk ongi just selle nõudluse võimalik rahuldamine.

Eelmisel sügisel partneritega ühiselt käima lükatud projektist Talendid Koju kujunes neljanda kvartali üks enim kajastud teemasid meedias. Arutelu selle üle, kes on talent ja mida teha koduste talentidega, ei olnud küll meie tegevuse eesmärk. Ometi näib teema paljudele korda minevat, sest seda analüüsiti õige mitmest küljest. Kahjuks jäi tihtilugu varjule potentsiaal, mida see kontingent (välismaal elavad ja õppivad Eesti inimesed) endas siinse tööandja jaoks kätkeb. Nüüdseks oleme portaali www.talendidkoju.ee koondanud kokku üle 450 välismaal viibiva või rahvusvahelise taustaga eestlase kontaktid, kes on kõik avaldanud soovi olla seotud siinsete ettevõtjatega. Tulles siis kodumaale tagasi või ka oma praegusel asukohamaal.

Sihtriigi turgu tundvad eestlased käeulatuses. Eesti Kaubandus-Tööstuskoja eelmisel aastal tehtud ekspordiuuringust saime teada, et üks peamisi takistusi, millesse edumeelsed ekspordialgatused takerduvad, on sihtturu vähene tundmine ja kohalike kontaktide vähesus. Raske on hakata Hiina turul tegutsema, kui keel on võõras ja puuduvad teadmised kohalikest oludest ning tavadest. Partnereid on võimalik ametlikke kanaleid kasutades leida, ent tohutult sujuvam on ettevõtmine siis, kui õnnestub leida mõni eestlane, kes kontakte vahendab. Hemingway ei eksinud, kui kirjutas, et igast maailma sadamast võib leida vähemalt kaks eestlast. Näiteks on Talendid Koju keskkonnaga liitunud kaks inimest Singapurist, kuus Indoneesiast ja Suurbritanniast lausa 74. Ainuüksi fakt, et noor inimene on võtnud vaevaks siirduda välismaale õppima, räägib tema ettevõtlikkusest ja ambitsioonikusest. Sestap kutsumegi üles projekti kaudu otsima endale mitte pelgalt töövõtjaid, vaid äripartnereid, kes mõistavad lisaks sihtriigi omale ka Eesti konteksti.

Kutsu rahvusvaheline kogemus enda juurde koju. Väikesel riigil pole kuigi otstarbekas ja võimalik koolitada paljude spetsiifiliste erialade spetsialiste, kuid see ei tähenda seda, et neid siin tarvis pole. Nii ongi näiteks Eesti Energia saatnud tulevased tuumafüüsikud välismaa tippülikoolidesse haridust omandama. Kuid see, mis on jõukohane Eesti suurimale tööandjale, ei pruugi seda olla alustavale ettevõttele, kes samuti vajab maailmatasemel oskusteavet valdavaid inimesi. Enne sihtturul toimetama asumist on oluline veenduda selles, et eksporditav toode või teenus on tõepoolest maailmatasemel ja konkurentsivõimeline. Siin tulebki appi Talendid Koju veebikeskkond, mis võimaldab kõigile tasuta töökuulutuste ja ka praktikakohtade vahendamist. Praktikavõimaluste pakkumine suveks kodumaale naasvate noorte puhul on parim võimalus juba varases staadiumis sideme loomiseks ning veendumaks vastastikuses huvis hilisemaks töösuhteks.

Võib tekkida küsimus - milleks üldse nii väikese kasutajaskonnaga järjekordsesse töövahendusportaali oma kuulutusi panna? Talendid Koju keskkonna võtmeerinevus seisnebki aga just sihtgrupis. Mitte ükski teine keskkond Eestis ei koonda sellise profiili ja potentsiaaliga inimesi - aukartust ärataval hulgal liitunuil on magistri- või doktorikraad maailma tipptasemel kõrgkoolidest ning just paljunõutud tehnika-, loodusteaduste ning insenerierialadelt. Esimesed talendid on endale kodumaal juba uue töökoha leidnud.

Siinkohal kutsume kõiki tööandjaid projektis kaasa lööma, oma kollektiive mitmekesistama uute teadmiste ja kogemustega. Mida rohkem põnevaid ja väljakutset tõotavaid pakkumisi www.talendidkoju.ee keskkonda laekub, seda enam kasvab ka välismaal viibivate inimeste tahe sellega liituda. Iga huvitav pakkumine aitab kaasa sellele, et portaaliga liituksid need, kes seni sinna teed pole leidnud.

Projekti elluviimist rahastatakse läbi Riigikantselei "Tarkade otsuste fondi" Euroopa Liidu Sotsiaalfondist

Hetkel kuum