Katre Pilvinski • 2. märts 2011 kell 13:10

Eesti ärikliima atraktiivus on kasvanud

Globaalne juhtimisalane konsultatsioonifirma A.T. Kearney’s Global Services Location Index avaldas veebruaris ülevaate maailma 50 kõige atraktiivsemast asukohast äriteenuste valdkonnas, kus Eesti platseerus 11. kohale.

Kõige värskemas ülevaates saavutas Eesti 11. koha, samas kui viimases, kaks aastat tagasi tehtud uuringus oli Eesti 18. Seega on Eesti asetus tabelis märkimisväärselt tõusnud.

Uuring hindab riikide atraktiivsust kolme põhivaldkonna lõikes: kuluefektiivsus, tööjõu olemasolu ja oskused ning ärikliima. 2011. aasta indeksis tuuakse kõiki Balti riike positiivsena esile suuresti majanduslanguse tulemusel konkurentsivõimelisemaks muutunud kulubaasi ning hea oskustasemega tööjõu tõttu.

Läti on tõusnud 22. kohalt 13. ja Leedu 21. kohalt 14. Üllatava tõusu on teinud ka Suurbritannia, mis on kerkinud 31. kohalt 16.

„Vaadeldes Eesti asetust võrdluses Läti ja Leeduga on heameel märkida, et oleme  hinnatud oluliselt tugevamaks ja atraktiivsemaks ärikliima osas: siin oleme 50 vaadeldud riigi seas lausa 4. kohal Singapuri, Saksamaa ja Kanada järel," tõi EASi juhatuse liige Maria Alajõe esile.

"Samuti on meil kõrgem skoor tööjõu olemasolu ja oskuste kategoorias,“ lisas ta.

Alamkategooriates on Eestil kõige kõrgem skoor hariduse (kõikide riikide lõikes viies tulemus) ja keeleoskuse osas (7. – 9. positsioon). Läti-Leedu on mõlema parameetri poolest sisuliselt võrdsed ja jäävad 50 riigi edetabelis keskele.

Eesti jääb Lätile ja Leedule veidi alla kuluefektiivsuse osas peamiselt kõrgemate tööjõukulude tõttu. Samas maksude ja regulatsioonidega seonduvate kulude osas on Eesti oma naabritest veidi konkurentsivõimelisem.

Jätkuvalt domineerivad selles valdkonnas sihtkohtadena madala tööjõukuluga ja pea piiramatu tööjõuressurssiga riikidena India, Hiina ja Malaisia, kuid muutunud majandusolud on oluliselt tõstnud ka Balti riikide atraktiivsust.

Hetkel kuum