Katre Pilvinski • 3. märts 2011 kell 7:54

Valitsus eraldas omavalitsustele 303 miljonit eurot

Valitsus kinnitas täna määruse, millega eraldatakse kohalikele omavalitsustele 2011. aasta riigieelarvest 303 miljonit eurot.

Sellest 72 miljonit eurot jaotatakse tasandusfondist omavalitsuste arenguvõimaluste ühtlustamise toetamiseks ning 231 miljonit eurot suunatakse toetusfondist valdavalt haridus- ja sotsiaalkulude katteks, teatas rahandusministeerium. Tasandusfondist saab sellel aastal toetust 226 omavalitsusest 183 ning eraldatud summast ligikaudu kolmveerandi saavad Lõuna- ja Kirde-Eesti ning veerandi Kesk- ja Lääne-Eesti linnad ja vallad.

Kõige enam panustatakse avalike teenuste kättesaadavuse tagamiseks mõeldud raha Narva, Kohtla-Järve ning Tartu linnadesse, vastavalt 10,7, 4,9 ja 2,8 miljonit eurot. Ühe elaniku kohta saavad suuremad summad Piirissaare ja Peipsiääre vallad ning Kallaste linn, vastavalt 343, 281 ja 248 eurot elaniku kohta.

Toetusfondi 231 miljonist eurost läheb 201 miljonit eurot erinevateks hariduskuludeks, nagu õpetajate palk, põhikooliõpilaste koolilõuna ning õppevahendid. Kõige enam ehk 54 miljonit saab hariduskulude katteks Tallinn, 17 miljonit eurot eraldatakse Tartu linnale ning 8,1 miljonit eurot Pärnu linnale.

Omavalitsuste makstavate toimetulekutoetuste katteks jaotab riik valdadele ja linnadele kokku 26 miljonit eurot, mida on ligi 6 miljonit eurot rohkem kui 2010. aastal. Suurenemine on tingitud peamiselt toimetulekupiiri tõstmisest 20 protsendi võrra 76,7 eurole.

Sotsiaaltoetuste ja –teenuste osutamiseks makstakse sellel aastal ligi 3 miljonit eurot. Rahalistes raskustes valdade ja linnade saneerimiseks 2011. aasta eelarves lisavahendeid ei ole planeeritud. Vajadusel kasutatakse eelmisest aastast ülekantud vahendeid summas 0,3 miljonit eurot.

 

Hetkel kuum