Indrek Kald • 9. märts 2011 kell 12:56

Savisaar: lisaeelarve näitab Tallinna head rahalist seisu

Tallinna linnavalitsus esitab volikogule selle aasta esimese lisaeelarve, millega linna eelarve kogumaht 857 000 euro võrra. Positiivne lisaeelarve tõestab taas Tallinna head rahalist seisu, ütles linnapea Edgar Savisaar.

Lisaeelarvega esitatakse linnavolikogule kinnitamiseks ka linna 2011. aasta investeeringute lahikirjutus objektide lõikes. Samuti on lisaeelarves täiendavalt lahti kirjutatud ja täpsustatud ka linna asutuste omatulud ning tegevuskulud linna ametiasutuste haldusalade lõikes.

Lisaeelarvega suurenevad tulud kokku 828 206 eurot (13 miljonit krooni ), sh toetused 710 912 eurot (11 miljonit krooni) ja asutuste omatulud 117 294 eurot (1,8 miljonit krooni).

Tulude suurenemist linnale laekuvate maksude arvelt ei ole lisaeelarvega kavandatud. Välisrahastus suureneb kokku summas 626 970 eurot (9,8 miljonit krooni). Täiendavaid toetusi on ette nähtud ka riigieelarvest ja muudelt institutsioonidelt kokku summas 83 942  eurot (1,3 miljonit krooni).

Lisaeelarves kirjutatakse lahti linna tegevuskulud ja tehakse ka kuludes ümberpaigutusi. Tegevuskulusid täpsustatakse 425 471 euro võrra (6,7 miljonit krooni). Stabiilsusreservi arvelt kokku 6,594 miljonit eurot (103,18 miljonit krooni) eraldatakse täiendavad vahendid eeskätt Tallinna linna teise abipaketi kuludeks, sellest suurim summa sotsiaalsete töökohtade loomiseks. Lisaeelarvega eraldatavad vahendid annavad aasta lõpuni tööd veel vähemalt 750 tööotsijale.

Kuludes tehtavate ümberpaigutuste arvelt suurenevad sotsiaalvaldkonna kulutused, eeskätt vahendid sotsiaaltoetusteks, samuti kultuurivaldkonna kulutusteks ning teede ja tänavate korrashoiuks, puhastuseks ja valgustuseks.

Lisaeelarvega suureneb investeerimisprojektide maht 428 281 euro (6,7 miljonit krooni) võrra. Muu hulgas on lisaeelarve eelnõus ära näidatud ka objektid, mida finantseeritakse CO2 kvootide müügist saadud vahendite arvelt läbi RKASi ning ka linna ja erasektori koostööna. Tallinna linna investeerimistegevuse täpsustatud eelarveks kujuneb 81,5 miljonit eurot (1,28 miljardit krooni).

"Tallinn jätkab oma suurte plaanide elluviimist ja mul on hea meel, et lisaeelarve selleks võimaluse annab," ütles Savisaar.

Linnaeelarve kogumahuks kujuneb seega ca 463 miljonit eurot.

Hetkel kuum