Kadrin Karner • 24. mai 2011 kell 10:49

Omanikud: kohus otsustab Tallinna Vee saatuse juunis

Harju maakohus teeb selle aasta juunis otsuse tsiviilvaidluses Omanike Keskliidu ja Tallinna Vee vahel, milles liit nõuab tarbijale tekitatud kahju hüvitamist ja veehindade alandamist ligi 30%.

Täna toimunud istungil ütles kohus, et otsus tehakse teatavaks 16. juunil 2011. 

Omanike Keskliidu volikogu liige Priit Värk ütles, et Tallinna Vesi on konkurentsiseaduse mõistes ära kasutanud turul valitsevat seisundit, kehtestades ebaõiglased müügihinnad ja seeläbi tarbijate arvelt alusetult rikastunud ning tegelikult tuleks hindasid vähendada.

"Konkurentsiameti hindade ülevaatamine on veninud pikale ja uue ajutise hinna kehtestamine on jäänud ainult sõnade tasandile. Kuna veehinna langust pole lähiperspektiivis näha ning arvestades asjaoluga, et iga venitatud päev tähendab rahalist kaotust koduomanikele, on Omanike Keskliit pöördunud kohtu poole, kiirendamaks protsessi ja saamaks tarbijatele soodsamad veehinnad," selgitas Värk.

Liidu andmetl näitas konkurentisameti analüüs, et Tallinna Vesi on 2008. aastal kehtinud tariifide alusel ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni teenuse osutamisel teeninud ärikasumit marginaaliga 56,3%. Konkurentsiameti poolt kõige olulisemaks kriteeriumiks põhjendatud tulukuse hindamisel on investeeritud varade tootlikkus, mis oli veegigandil 18,31% ja see on üle kahe korra kõrgem kui ameti poolt kehtestatud piirmäär.

Tallinna Vesi on seni rõhutanud, et ei tohi rikkuda varasemaid kokkuleppeid, mis on sõlmitud Tallinna linnaga. Priit Värk ütles, et veemonopoli hinnaregulatsioon ei ole kooskõlas seadustega ning seadus on kõrgem kui kokkulepped linnaga.

Konkurentsiseaduse üheks eesmärgiks on turgu valitsevate ettevõtete ohjeldamine ja tarbijate kaitsmine, lisas Värk.

5. mail lükkas konkurentsiamet tagasi Tallinna Vee hinnataotluse, millega veemonopol soovis tõsta hindasid 3,5% võrra. Konkurentsiameti juht Märt Ots on varasemalt öelnud, et veehind peab pealinnas langema 25-30%.

 

Hetkel kuum