Silvia Kruusmaa • 9. juuni 2011 kell 10:44

Kaitseministeerium vähendab välisesindajate arvu viiendiku võrra

Järgmise paari aasta jooksul vähendab kaitseministeerium välisteenistujate ametikohtade arvu, et tõhustada kaitsepoliitiliste eesmärkide täitmist ja leida lisaressursse parimate spetsialistide hoidmiseks.

Kaitseministeerium on viimase poole aasta jooksul analüüsinud, kuidas korrastada valitsusalas juhtimisstruktuure ja vähendada kulusid. Muuhulgas on jõutud järeldusele, et piiratud rahaliste võimaluste kontekstis tuleb ümber hinnata ka välisteenistuse valdkond.

Kaitseministeeriumi kantsleri Mikk Marrani sõnul on tegevuskulud riigiasutustes järgmiseks neljaks aastaks külmutatud, mistõttu tuleb leida sisemisi ressursse, et motiveerida häid spetsialiste ja takistada tööjõu väljavoolu riigikaitse valdkonnast.

Välisteenistujate esindatuse parema kooskõla tagamiseks kaitsepoliitika prioriteetidega on kaitseministeeriumis tehtud otsus vähendada järgmise paari aasta jooksul erinevate välisesindajate arvu ligi 20% võrra.

Kaitseministeeriumi välisesindajad on diplomaatilistel ametikohtadel erinevates riikides ja kaitsestruktuurides, nagu NATO ja Euroopa Liit, teenivad ametnikud ja kaitseväe kaadrikaitseväelased, sealhulgas kaitseatašeed.

Hetkel kuum