11. juuni 2011 kell 9:44

Seppikud ähvardavad 100000 nõudega

Ain, Siim ja Sulev Seppik nõuavad Äripäevalt aprillis ilmunud artikli „Ärimees Kessneri mustkunst“ ja „Kuidas Tolmats lõksu meelitati“ avaldatud andmete ümberlükkamist ja avaliku vabanduse avaldamist.

13-l leheküljel avaldatud pretensiooni lõpus juhitakse tähelepanu nn allikakaitse seaduse punktile, milles antakse kohtule õigus arvestada hüvitise määramisel vajadust mõjutada kahju tekitajat hoiduma kahju edasisest tekitamisest, võttes  seejuures arvesse kahju tekitaja varalist seisundit.

„Arvestades Äripäeva teadlikult süstemaatilist ja pahatahtlikku tegevust /…/, taotlevad pretensiooni esitajad vastavasisulise hagiavalduse esitamise korral maakohtult täiendava kahju ärahoidmiseks eelnimetatud ennetava sanktsiooni määramist summas EUR 100 000,“ seisab pretensioonis.

Äripäev ei nõustu pretensioonis esitatud seisukohtadega. Toimetuse hinnangul ei ole Äripäevas avaldatud ebaõigeid andmeid ja seetõttu ei pea vajalikuks nõutud avaliku vabanduse avaldamist.

 

Autor: 1706-aripaev

Hetkel kuum