Kadrin Karner • 16. juuni 2011 kell 8:33

Valitsus kiitis heaks Euroopa stabiilsusmehhanismi eelnõu

Valitsus kiitis heaks Euroopa stabiilsusmehhanismi (ESM) asutamislepingu eelnõu ja saadab selle ratifitseerimiseks Riigikogule.

Lõpliku heakskiidu saavad lepingud 20. juunil Brüsselis toimuval Euroopa Liidu majandus-ja rahandusministrite nõukogu (ECOFIN ) koosolekul. Euroopa Liidu riigipead või valitsusjuhid kirjutavad EFSFi raamlepingu muutmise lepingule ja ESMi asutamislepingule alla 24. juunil toimuval Euroopa Ülemkogul, teatas rahandusministeerium.

„Meie garantii tähendab panust Euroopa majanduse stabiilsusse ning abi oma liitlastele. Me ei anna mitte raha oma sõprade ülalpidamiseks, vaid sisuliselt aega, et nad saaksid oma riiki reformida ja rahanduse korda seada,“ ütles rahandusminister Jürgen Ligi.

ESM koosneb euroala liikmetest ning tema ülesandeks on tagada euroala stabiilsus. See tähendab hätta sattunud euroala riikide toetamist järgides ranget majanduspoliitikat.

Tingimuste seadmisel ning majandusprogrammide rahastamisel tehakse koostööd Rahvusvahelise Valuutafondiga. ESM-i ja varasemalt Euroopa Finantsstabiilsuse Fondi (EFSF) poolt välja antud toetusinstrumentide maksimaalne maht on 500 miljardit eurot.

ESM-i juhtorganiteks on juhatajate nõukogu ja direktorite nõukogu. Nõukogud võtavad oma otsused vastu konsensuse alusel, kvalifitseeritud häälteenamuse või lihthäälteenamusega. Kõikide otsuste tegemisel on vajalik kvoorum 2/3 liikmetest ja 2/3 häältest. ESM-i igapäevast tööd juhib tegevdirektor.

ESM-i lepingu tekst on kavas euroala rahandusministrite poolt heaks kiita 20. juunil 2011. a. ESM-i asutamislepingu allkirjastamine riigipeade või valitsusjuhtide poolt on kavas 24. juunil 2011. a ülemkogu raames.

 

Hetkel kuum