Silvia Kruusmaa • 21. juuni 2011 kell 10:34

Ametiühingud: Eesti peab arvestama Euroopa Komisjoni ja OECD soovitusi

Ametiühingute Keskliidu juhatus leidis tänasel koosolekul, et riigikogu peab hakkama enne otsuste vastuvõtmist veenduma, et hääletusele pandud eelnõud oleksid kooskõlas Eestile antud soovitustega tasakaalustatud sotsiaal- ja majandusarengu tagamiseks.

Ametiühingujuhid arutasid eelmisel nädalal vastu võetud kahte otsust – tulumaksu langetamise ja kodualuse maamaksu kaotamise kohta – millest esimene on otseses vastuolus Euroopa Komisjoni seisukohtadega ja teine OECD soovitustega Eestile.

Euroopa Komisjon soovitas juuni algul Eestil vähendada eelkõige madala ja keskmise sissetulekuga inimeste maksukoormust ja sotsiaalmakseid nii, et eelarvelaekumised ei väheneks.

“Kui kõigi inimeste tulumaks väheneb ühetaoliselt protsendi võrra, siis võidavad sellest eelkõige kõrgepalgalised töötajad ja laekumised riigieelarvesse kahanevad märkimisväärselt. Väiksema sissetulekuga elanike toimetulek sellest ei parane, küll aga kannatavad nad maksutuludest rahastatavate sotsiaalteenuste vähesuse tagajärjel,” nentis EAKL esimees Harri Taliga.

Teise otsusega vähendab riigikogu laekumisi maamaksust, kuigi aprillis soovitas OECD suurendada Eestis varamaksude osa, sh viia maa maksumus kooskõlla turuhinnaga ning kehtestada kinnisvaramaksu ka hoonetele.

“Kui meie otsustajad eiravad autoriteetseid rahvusvahelisi soovitusi oma poliitiliste eelistuste tõttu, polnuks ju mõtet OECDsse üldse astuda. See organisatsioon jagab meile soovitusi neutraalse ekspertiisi pinnalt võrdluses teiste arenenud riikidega ning püüdes aidata lahendada Eesti sotsiaalseid ja majanduslikke probleeme,” rääkis Taliga.

EAKL esimehe sõnul on valitsuse poliitikale olemas alternatiivid, mis tasakaalustavad Eesti arengut ning aitavad lahendada probleeme, millele osundavad rahvusvahelised organisatsioonid ja institutsioonid. “Esmatähtis on see, et riik otsiks probleemidele lahendusi kolmepoolsetes kokkulepetes ja kaasaks sotsiaalpartnereid juba eelnõu koostamise faasis,” rõhutas ametiühingujuht.

Hetkel kuum