Jussi Hieta • 24. juuni 2011 kell 14:03

Soomlased usuvad eurosse rohkem kui keegi teine

Soomlased usaldavad ühisraha eurot rohkem kui mis tahes muu euroliidu riigi kodanikud, vahendas uudisteagentuur STT.

Valitut Palat´e (Reader´s Digest) laia rahvusvahelise uuringu kohaselt ütleb 69 protsenti soomlastest, et usaldavad eurot. Keskmiselt usaldavad Euroopas eurot vaid pooled inimesed, isegi pisut vähem kui pooled. Eurotsoonis usaldavad eurot aga pisut rohkem kui pooled küsitletuist.

Suurimatest eurot kasutatavatest riikidest võiks välja tuua Saksamaa ja Prantsusmaa, kus usub eurosse ainult 40 ja 39 protsenti inimestest.

Prantsusmaal on ka kõige suurem huvi võtta taas kasutusele rahvusvaluuta. Kolmandik riigi elanikest on kindlalt veendunud, et Prantsuse frank peaks tagasi tulema. Üle poole prantslastest on aga seisukohal, et eurost pole mingit kasu.

Soome marga järele ihaldab viiendik küsitletuist. Soomes arvab 36 protsenti vastanutest, et eurost ei ole kasu.

Küsitlus viidi läbi aastavahetusel ja sellele vastas Soomes umbes 3 000 ning 16 Euroopa riigis kokku umbes 33 000 inimest. Veamarginaal on 2 protsendipunkti.

Hetkel kuum