Silvia Kruusmaa • 30. juuni 2011 kell 9:40

Rendivaidluse kaotanud riik peab maksma 300 000 eurot

Lõuna prefektuuri kunagise hoone rendivaidluses kohtus kinnisvarafirmale Fantico kaotanud siseministeeriumil tuleb hüvitada ettevõttele ligi 300 000 eurot.

Valitsus arutas täna siseministeeriumi taotlust eraldada valitsuse reservist raha Tallinna Ringkonnakohtu 28. jaanuari 2011 kohtuotsuse täitmiseks ning otsustas, et tuleb küsimuse juurde tagasi kahe nädala pärast.

Kohtuotsusega mõisteti Eesti Vabariigilt siseministeeriumi kaudu OÜ Fantico kasuks välja 278 877,51 eurot. Tallinna Ringkonnakohtu otsus jõustus 4. mail 2011.

OÜ Fantico (omanikud Mart Avarmaa, Kädi Laine) hages riiki üürilepingu ennetähtaegsest ülesütlemisest tekitatud võlgnevuse pärast.

Hagiavalduse kohaselt võitis OÜ Fantico 24.11.2000 väljakuulutatud avatud pakkumisega riigihanke siseministeeriumile kümneks aastaks ruumide rentimiseks. Pooled sõlmisid rendilepingu 894,4m² suuruse üldpinnaga mitteeluruumide kasutusse andmiseks. Renditasuks lepiti kokku 142 209 krooni kuus.Fantico võitis 2001.a täiendava riigihanke ning pooled sõlmisid lepingutäiendamise kokkuleppe ja politseiprefektuur võttis lisaks rendile 325,5m² mitteeluruume. Kokku sai kostja Tartus Raekoja plats 9 oma valdusse 1219,9m² üüripinda, renditasu suuruseks lepiti kokku 193 964,10 krooni kuus.

Siseministeerium tegi 2004.aastal Fanticole avalduse lepingu erakorralise ülesütlemise kohta. Üürilepingu ülesütlemise tühisus on tuvastatud jõustunud kohtuotsusega. Fantico sõnul oli siseministeerium kohustatud maksma hagejale üüri alates lepingu täitmise lõpetamisest kuni ruumide vastava osa uuele üürnikule üle andmiseni.

Fantico lõplik, 14.08.2009 esitatud nõue oli: saamata jäänud üür summas 4 746 294,88 krooni ja kahjuhüvitis spetsiaalselt kostja vajadusteks tehtud kulutuste osas 1 132 736,92 krooni. Intressi nõudis hageja järgmiselt: viivitusintress summas 5 521 102,70 krooni ja kulutuste hüvitise tasumisega viivitamise eest viivitusintress summas 357 929,10 krooni. Seega nõudis ettevõte kokku riigilt ca 751 000 eurot.

Ringkonnakohus tegi asjas uue otsuse, millega rahuldati hagi nii põhivõla nõude kui ka viivise nõude osas osaliselt. Eesti Vabariigilt mõisteti OÜ Fantico kasuks välja põhivõlg summas 262 142,40 eurot, viivis alates 25.08.2009.a kuni 28.01.2011.a summas 13016,19 eurot ja alates 29.01.2011.a kuni põhivõla täieliku tasumiseni võlgu olevalt summalt suuruses 0,15% iga viivitatud päeva eest, kuid mitte suuremas summas kui 619,82 eurot iga kalendrikuu eest.

Hetkel kuum