18. juuli 2011 kell 12:58

Brüssel: ELi igal elanikul olgu oma pangakonto

Pangakontost peab saama ELi kodaniku põhiõigus: Euroopa Komisjon esitas täna liikmesriikidele soovituse põhilistele pangateenustele juurdepääsu kohta.

Soovituse eesmärk on parandada euroliidu kõigi kodanike osalemist siseturul ning juurdepääsu internetipõhistele kaupadele ja teenustele. „Pangaarve on igapäevaelus hädavajalik tööriist,“ ütles ELi siseturu volinik Michel Barnier täna Brüsselis.

Komisjoni hinnangul peab ELi igal elanikul olema õigus põhilistele pangateenustele, sealhulgas minimaalsetele elektroonilistele maksevõimalustele. See tähendab eeskätt arveldusarve avamise võimalust sõltumata asukoha- ja päritoluriigist. Arvega seotud tasud peavad olema mõistlikud, arvestades liikmesriigis valitsevaid sissetulekuid ja kehtivaid tarbijahindu. Samuti peab liikmesriik käivitama kampaania üldsuse teadlikkuse tõstmisekspõhimaksekonto kättesaadavuse, hinnatingimuste, konto avamise õigusekasutamiseks vajaliku menetluse ning kaebuste ja hüvitistega seotud küsimustekohtuvälise lahendamise mehhanismile juurdepääsu kohta.

Ligikaudu 7% ELi kodanikest ei ole siiani pangaarvet. Nende seas on näiteks kõrvuni võlgades pangakliente, töötuid ja vaeseid. Ainuüksi Saksamaal on pangakontota sadu tuhandeid inimesi. Pankadel on nüüd aega 1 aasta Euroopa Komisjoni soovitust vabatahtlikult rakendada.

Autor: Katri Soe-Surén

Hetkel kuum