Anne Oja • 27. juuli 2011 kell 12:17

Läti valib uut seimi septembri keskel

Läti määras seimi ennetähtaegse valimise kuupäevaks 17. septembri, kirjutas Mixnews.

2010. aastal valitud seimi 10. koosseis saadetakse laiali Läti endise presidendi Valdis Zatlersi initsiatiivil, kes ütles, et rahvaasemikud on hakanud poliitikat ajades esindama mitte rahva, vaid kitsa ringkonna huve. Lisaks süüdistas Zatlers seimi liikemid valelikkuses ja kõikelubavuses.

Zatlers viis seimi laialisaatmise küsimuse rahvahääletusele. Üle 90% hääletanuist leidis, et seim tuleks ennetähtaegselt laiali saata.

Hetkel kuum