Anne Oja • 19. august 2011 kell 15:36

Konkurss Läti seimi: 11 poliitikut kohale, 30 töötut

Neljapäeval lõi Läti valimiskomisjon lukku seimi kandidaatide nimekirja, igale rahvasaadiku kohale kandideerib 11 poliitikut 13 parteist ja ühendusest.

Kokku pürib 100-kohalisse seimi 1092 inimest. Võrreldes eelmiste valimistega on nimekirjade arv sama, kuid kandidaatide arv on vähenenud. eeslmisel korral soovis seimi pääsemist 1234 inimest, vahendas Läti ajakirjandus.

Kandidaatide seas on 761 meest ning 331 naist, 917 inimest on kõrgelt haritud, 172 keskharidusega ning kolm põhiharidusega.

Noorimal kandidaadil on vanust 21 aastat ja vanimal 82 aastat, keskmiseks vanuseks tuleb ligi 45 aastat.

Ühtlasi on valimiskomisjon teada andnud, et 30 kandidaati on töötud, 45 pensionäri, 8 töötavat pensionäri, 17 tudengit, 14 töötavat tudengit. 98 poliitikut ei andnud aga informatsiooni, millega nad igapäevaelus tegelevad ning kust sissetulekut saavad.

Rahvustest on esindatud 790 lätlast, 117 venelast, 15 poolakat, 11 ukrainlast, 6 juuti, 4 sakslast, 3 leedulast, valgevenelast ja armeenlast, kaks eestlast, üks grusiin, üks liibanonlane, üks tatarlane, 133 kandidaati jätsid aga oma rahvuse märkimata.

Läti seimi ennetähtaegsed valimised toimuvad 17. septembril.

2010. aastal valitud seimi 10. koosseis saadeti laiali Läti endise presidendi Valdis Zatlersi initsiatiivil, kes ütles, et rahvaasemikud on hakanud poliitikat ajades esindama mitte rahva, vaid kitsa ringkonna huve. Lisaks süüdistas Zatlers seimi liikemid valelikkuses ja kõikelubavuses.

Zatlers viis seimi laialisaatmise küsimuse rahvahääletusele. Üle 90% hääletanuist leidis, et seim tuleks ennetähtaegselt laiali saata.

Hetkel kuum