Kristo Kiviorg • 24 august 2011

Rahajõed leiavad taas tee väiketootjani

Sellest annab tunnistust tõsiasi, et esimese poolaastaga on KredExi laenukäenduste maht kukkunud 14 protsenti, samas on 14 protsendi võrra kasvanud firmade hulk, kes KredExi käendust oma tegevuse laiendamiseks kasutanud.

Enamasti soovivad pangad oma riske täiendava KredExi tagatisega maandada väiksemate ettevõtete puhul, kelle puhul on riskid üldjuhul suuremad. Samas suurenesid majandussurutise ajal enamiku ettevõtetega seonduvad riskid. Nii kujuneski surutise ajal olukord, kus ka paljudele suurematele ettevõtetele võimaldati täiendavat finantseerimist või olemasolevate kohustuste restruktureerimist vaid tänu KredExi toele ja väiksematel ettevõtetel oli isegi KredExi käendusega väga raske finantseerimist saada.

"Nüüd, kui majandus on taastumas, on ka ettevõtete finantseerimisel olukord normaliseerumas, mis tähendab, et pangad on taas riskialtimad ning vajavad KredExi käendust eelkõige väiksemate ettevõtete puhul," kommenteeris KredExi ettevõtlusdivisjoni juht Lehar Kütt.

Ettevõtja kinnitab pankade suhtumise muutumist. Et pangad on riskialtimaks ja paindlikumaks muutunud, kinnitab ka surve-, tehnoloogiliste- ja kütusemahutite valmistamisega tegeleva ettevõtte Estanc ASi nõukogu liige Herty Tammo. Samas kasutasid ka nemad KredExi käendust oma Jüri tehase kinnistu ostu finantseerimiseks.

"Oleme just uue tehase ehitamise jaoks raha kaasamas ja meie laual on mitu huvitavat pakkumist pankadelt. Praegu on olukord selline, et ühel Eesti tugeval eksportijal, nagu Estanc, on võimalik raha kaasata kohati isegi odavamalt kui Kreeka valitsusel."

Tammo sõnul on riigi käenduse kasutamine lihtne, kuna põhitöö teeb firma eest ära pank, samas on sellega kaasnevad teenustasud üsna krõbedad.

"Meil seda küll teha polnud vaja, kuid tähele tasub panna, et KredEx küsib osalt firmadelt käenduse puhul ka isiklikku käendust. See on üpris keeruline otsustamise koht, sest ettevõtja seotakse äriga ja teiseks, isikliku käenduse andmine kaotab osaliselt riigikäenduse mõtte. Samas kui omal tagatisi napib, on käenduse kasutamine mõistlik otsus," toob Tammo välja ka riigi käenduse kaasamise võimalikud miinused.

Eesotsas puidu- ja metallitööstus. Tööstusharude lõikes on KredExi portfellis kõige enam kasvanud puidu-, metalli-, trüki- ja keemiatööstuse osakaal. Muudest tegevusvaldkondadest on suurima kasvu läbi teinud tervishoid ja sotsiaalhoolekanne. "Samas tuleb silmas pidada, et KredExi portfell ei peegelda pankade laenuportfelli, kuna KredExi portfelli satuvad vaid ettevõtted, kelle puhul peab pank vajalikuks oma riske KredExiga jagada. Seega võib olla pankade eelistatud valdkondi, kus KredExi käenduse järele nii suurt vajadust ei ole," kommenteeris Kütt.

Majanduskasvu jätkudes laenukäenduste arv stabiliseerub. Lähitulevikuks prognoosib KredEx laenukäenduste arvu stabiliseerumist, samas viimaste börsisündmuste taustal ollakse valmis ka negatiivseteks stsenaariumiks.

"Esimese poolaasta andmete põhjal suureneb ühest küljest küll pankade väljastatavate uute laenude maht, kuid samas muutuvad pangad ka järjest riskialtimaks ning on valmis projekte finantseerima ilma KredExi käenduseta. Majanduslanguse korral kordub möödunud aastatel kogetud stsenaarium, mille kohaselt soovivad pangad KredExiga riske jagada tavapärasest enam ning pigem suuremate ettevõtete puhul," sõnas Kütt.

Kasutasime riigikäendust tehase renoveerimiseks. Meie kogemus on positiivne. Kui omal vahendeid napib, soovitame käendust julgelt kasutada.

Kui viimasel ajal börsidel toimuvat kukkumist kommenteerida, siis meid see puudutanud ei ole, meil probleeme ei ole. 2010. aastal teenisime 10,9miljonilise käibe juures ligi 379 000 eurot kasumit.

Hetkel kuum