Heigo Kaldra • 19. september 2011 kell 21:00

Kas tööturu paindlik turvalisus on võimalik?

Iga haritud ja/või laia silmaringiga inimene teab, et globaalsed (majandus)trendid näitavat järjest suuremat vajadust paindlikkuse ehk kiire muutumisvõime järele. Muutuma ja kiiresti kohanema peavad nii ettevõtted kui ka töövõtjad. Samasse valdkonna kuulub mõiste elukestev õpe, millest ka Eestis juba palju räägitakse ja mis loob eeldused ja võimalused sujuvamateks muutusteks.

Paindlik turvalisus. Muutused tekitavad inimestes stressi ja seetõttu tegelevad paljud liidrid Euroopas ja ka mujal paindliku turvalisuse ehk flexicurity küsimustega - kuidas suurendada tööturu paindlikkust turvalisust kaotamata. Enimlevinud lahendus on personaliagentuuride ja personalirendifirmade tegevuse reguleerimine ja ka toetamine. Hästi reguleeritud personalirenditeenus on vastus tööturu nõudmistele ja ka inimeste ootustele, sest pakub samal ajal nii vajalikku paindlikkust ettevõtetele kui ka turvalisust töövõtjatele.

Litsentseeritud personalirendiettevõtted toimiks vahendajana tööturul, välistades töötajate ebaõiglase kohtlemise ja tagades seaduslikud-eetilised töösuhted. Ettevõtted saaks kiiremini sobivat tööjõudu ega peaks muretsema paberimajanduse ja taustakontrolli pärast, mis jääks professionaalsete personalispetsialistide hooleks.

Paindlikkus tagatakse näiteks sellega, et kontrollitud rendiettevõtted saavad võimaluse tähtajalisi lepinguid pikendada rohkem kordi, kui seadus praegu ette näeb, turvalisus aga lisatagatiste ja garantiide nõudmisega, millega vajadusel kaetakse kohustused - nii töötajate palgad kui ka riigimaksud. Võidavad kõik, nii ettevõtted, töötajad kui ka riik/ühiskond.

Mida lihtsam on ettevõttel lisatööjõudu kasutada, seda rohkem töökohti luuakse ja kuigi projektid millalgi ka lõpevad, tehakse summa summarum ikkagi rohkem tööd, saadakse rohkem palka ja makstakse rohkem makse. Lisaväärtusena kasvab nii töövõtjate kui ka -andjate konkurentsivõime. Suurem paindlikkus loob ka selliseid töökohti, mis muidu üldse ei tekiks ja võimaldab töötada inimestel, kellel pole võimalik töötada täiskohaga, sh erivajadustega inimesed, noored emad, tudengid, pensionärid jne.

Eesti peab aasta lõpuks ratifitseerima eurodirektiivi, mis reguleerib personalirenti. Loodetavasti jätkub meil tahet ja mõistust valida sobivaimad regulatsioonid ning julgust mitte karta muutusi. Mida paindlikum on tööjõuturg, seda konkurentsivõimelisem on majandus ja ühiskond, töövõtjad/palgasaajad sealhulgas.

Paindlik turvalisus on võimalik, lisaks tehnilistele regulatsioonidele vajame üksnes veidi avaramat pilku ja mõistmist, et tulevikutöö on liikuv, paindlik ja pidevalt muutuv.

Hetkel kuum