Silvia Kruusmaa • 21. september 2011 kell 14:02

Kiisler: omavalitsuste tulud on taastumas

Täna, 21. septembril kirjutas regionaalminister Siim Kiisler riigi poolt alla eelarvekokkuleppele omavalitsuste koostöökoguga. Kokkuleppe kohaselt on omavalitsuste järgmise aasta tulubaas 1,369 miljardit eurot, mis on 44 miljoni võrra suurem eelmise aasta sama näitaja.

„Omavalitsuste seisukohast on kindlasti kõige olulisem see, et nende tulude maht kasvab teist aastat järjest, jäädes järgmisel aastal vaid pisut alla 2008. aasta numbritele, mis oli buumiaastate kõrgeim tase. Inimestel on rohkem tööd, lisandub uusi töökohti ja see tähendab, et ka kohalike omavalitsuste iseseisva tegutsemise võime kasvab,“ ütles Kiisler.

Sõlmitud kokkuleppe kohaselt on järgmisel aastal omavalitsuste eelarvesse laekuva tulumaksu suuruseks 664 mln eurot ning nõrgemate omavalitsuste toetamiseks mõeldud tasandusfondi maht 72 mln eurot. 

Tulumaksu laekumise kasvu kõrval on Kiisleri sõnul oluline ka see, et omavalitsuste otsustamisruum kasvab. “Alates 2012. aastast saavad omavalitsused vabamad võimalused võtta laenu pikaajaliste investeeringute finantseerimiseks ning seeläbi ka vabamad käed majandamiseks. Loodan, et sellega ei minda liiale,“ ütles regionaalminister.

Samas aga hoiatab regionaalminister, et vaatamata sellele ei tule 2012 eelarveaasta riigile ega omavalitsustele kerge: „Eks soovid on alati suuremad kui võimalused ja nii omavalitsused kui ka riik peavad hoolega iga eurot lugema. Samas on riik siiski leidnud võimalusi omavalitsusi rohkem toetada. Näiteks kohalike teede hoiuks planeeritakse vähemalt 6,7% kütuseaktsiisi laekumisest, mis tähendab kasvu vähemalt 5,1 mln eurot ehk 40%," ütles Kiisler.

Omavalitsusliitude Koostöökogu ja Valitsuskomisjoni läbirääkimiste põhieesmärk on kohalikele omavalitsustele stabiilse, seadustele ning Euroopa kohaliku omavalitsuse hartale põhineva tulubaasi kindlustamine, mis tagaks kohalikule omavalitsusele seadustega ja seaduste alusel pandud ülesannete täitmiseks vajaliku tulubaasi ning võimaldaks kohalikuks arenguks vajalikud investeeringud ja omavalitsuste jätkusuutliku arengu.

Hetkel kuum