Indrek Kald • 29. september 2011 kell 13:47

Sester: kõik olulised EFSFi otsused teeb riigikogu

Kõik põhimõttelised otsused seoses Eesti liikmelisusega euroala finantsstabiilsuse fondis EFSF teeb riigikogu, ütles rahanduskomisjoni esimees Sven Sester.

"Rahanduskomisjonis jõuti koostöös rahandusministeeriumiga kokkuleppele, et kõikide abi taotlevate riikide abipaketid saadetakse Eesti poolse heakskiidu saamiseks riigikogule, mis tähendab, et kõik põhimõttelised otsused tehakse parlamendis. See vastab igati meie põhiseadusele, mille kohaselt otsustab riigile varaliste kohustuste võtmise riigikogu," lisas ta.

Rahanduskomisjon arutas täna valitsuse esitatud riigikogu otsuse "Euroopa Finantsstabiilsuse Fondi raamlepingust ja selle muudatustest tulenevate kohustuste täitmise tagamine" eelnõu ja sotsiaaldemokraatide algatatud riigieelarve seaduse täiendamise eelnõu ning otsustas viia neisse muudatused, mis tagavad protsessi õiguspärasuse ja riigikogu suurema osaluse kogu otsustusprotsessis.

Muudatuse kohaselt peab riigikogu heaks kiitma memorandumi, mis on aluseks liikmesriigile abi andmisele. EFSFi raamlepingu järgi on liikmesriikidele antava finantsabi peamine vorm EFSFi poolt liikmesriigile antav laen.

Laenu aluseks olevas majanduspoliitilises memorandumis lepitakse euroala liikmesriikide ja finantsabi saava liikmesriigi vahel kokku detailne kõikehõlmav majanduspoliitiline programm, mille täitmine on laenu saamise eelduseks. Eelnõu uue redaktsiooni kohaselt esitab valitsus selle memorandumi kavandi heakskiitmiseks riigikogule.

Nimetatud memorandumi muudatused ja muud memorandumid ning nende muudatused esitab valitsus arvamuse saamiseks riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjonile.

Rahanduskomisjoni poolt täna riigieelarve seaduse täiendamise eelnõule tehtud muudatuse võimaldavad anda riigigarantiid ka ELi liikmeriigile või juriidilisele isikule, milles enamik osalusest kuulub ELi liikmesriikidele. Samuti annab eelnõu riigikogule õiguse kohustada valitsust taotlema riigikogult täiendavaid volitusi või arvamuse esitamist riigikogu antud garantiiga seotud otsuste tegemiseks.

Eelnõude menetlemine jätkub täna toimuvail täiendavail istungeil. Esimene lisaistung algab kell 17, teine tund pärast esimest istungit ja kolmas täiendav istung poolteist tundi pärast teist täiendavat istungit.

Rahanduskomisjon koguneb täna uuesti pool tundi pärast teise täiendava istungi lõppu, et arutada nn EFSFi eelnõule esitatud muudatusettepanekuid.

Hetkel kuum