Indrek Kald • 29. september 2011 kell 8:35

Valitsus toetab EFSFis osalemise õigusliku aluse täpsustamist

Valitsus toetas sotsiaaldemokraatide fraktsiooni algatatud riigieelarve seaduse täiendamise eelnõud, mille eesmärk on luua õiguslik alus Euroopa Finantsstabiilsuse Fondile (EFSF) riigigarantii andmiseks.

Eelnõu näeb ette võimaluse anda riigi garantii ka sellisele äriühingule, mille enamusaktsiad kuuluvad Euroopa Liidu liikmesriikidele ja kus Eesti riik omab vähemusaktsiaid. Antud seadusesäte laieneks EFSFile, mille puhul on tegu Luxembourgis registreeritud eraõigusliku äriühinguga ja mille osanikud on euroala maad.

Rahandusministeerium tegi valitsusele ettepaneku eelnõu toetada täpsustatud sõnastuses. Nimelt leidis ministeeriumi, et eelnõu kohaldamisala on liiga kitsas ning iga üksikjuhtumi jaoks ei peaks seaduses olema sätestatud selle üksikjuhtumi eripärasid arvestav regulatsioon.

Eelnõu sõnastamisel tuleks ministeeriumi järgi eelistada lahendusi, mis reguleeriksid abstraktselt määratlematut hulka juhtumeid. Ministeerium pakkus välja ka täiendava sätte sõnastuse ning koos selle ettepanekuga toetab valitsus sotsiaaldemokraatide algatatud eelnõu.

Hetkel kuum