Silvia Kruusmaa • 24. oktoober 2011 kell 5:32

Ansip: kriisist väljumise üheks eelduseks on siseturu edasiarendamine

Täna Brüsselisse kogunenud Euroopa Liidu riigipead ja valitsusjuhid rõhutasid, et lisaks viivitamatut lahendamist vajavate finantskriisi probleemide lahendamisele on väga tähtis kiirendada jõupingutusi jätkusuutliku ja töökohti loova majanduskasvu tagamiseks.

„Kuigi enamikus riikides on eesmärgiks taastada rahanduse usaldusväärsus, tuleb samal ajal kindlameelselt tegutseda majanduse tugevdamise nimel juba lähiajal,“ rõhutatakse Euroopa Ülemkogu avalduses.

Peaminister Andrus Ansip osutas oma sõnavõtus Euroopa Liidu kolleegidele samuti vajadusele tegeleda rohkem konkreetselt majanduskasvu edendavate meetmetega.

„Majanduskasvu allikas on siseturg,“ ütles peaminister Ansip. „Kui tahame ühtse turu varjatud potentsiaali tõepoolest realiseerida, peame tegema asju teistmoodi. Majanduse elavdamine on kriisidele kõige parem rohi.“

Ansip osutas oma kirjale, mille ta saatis hiljuti teistele Euroopa Liidu juhtidele ning kus rõhutas vajadust oluliselt suurendada liidu majanduslikku lõimumist ja tõhustada ühisraha kasutava ala juhtimist.

„Me peame ületama liikmesriikide turgude jäikusest tulenevad takistused,“ ütles Ansip täna. „Euroopa Komisjon peab saama suuremad volitused Euroopa Liidu nelja põhivabaduse jälgimiseks ja tagamiseks.“

Ülemkogu leppis täna Euroopa Komisjoni aruande alusel kokku majanduspoliitika prioriteetides, kuna nendel on positiivne mõju töökohtade loomisele ja majanduskasvule.

„Komisjoni nn teekaart on hea alus edasiseks tööks nii kasvu soodustamiseks kui ka finantsdistsipliini tugevdamiseks,“ ütles Andrus Ansip.

Euroopa Ülemkogu rõhutas täna ka vajadust jälgida uusi, majanduse juhtimise tugevdamiseks mõeldud vahendeid, nagu Euroopa 2020 strateegia, Euroopa poolaasta, laiendatud euroala pakt ning eelmisel kuul kokku lepitud majanduse juhtimist käsitlev kuuest seadusandlikust aktist koosnev pakett.

Pärast kahekümne seitsme Euroopa Liidu liikmesriigi juhtidest koosneva ülemkogu kohtumist toimus täna õhtul ka euroala 17 riigi tippkohtumine. Kõneluste keskmes oli võlakriis ning võimalused selle lahendamiseks. Arutelud nende teemade üle jätkuvad eeloleva nädala kolmapäeval.

Hetkel kuum