Alyona Stadnik • 24. oktoober 2011 kell 10:57

Emajõe Veevärgi juht tegi ametiauto kasutuseks lepingu iseendaga

Riigikontrolli teatel oli ASi Emajõe Veevärk juhatuse esimees Andres Aruhein sõlminud sõiduauto rendilepingu iseenda ettevõttega OÜ Evelandre.

Riigikontrollis on selgitatud, et Evelandre on asutatud aastal 2009 (vahetult enne rendilepingu sõlmimist), selle ainsaks tegevusalaks on sõiduautode rent ning ainuosanikuks ja juhatuse liikmeks on Emajõe Veevärgi juht.

Lepingu kohaselt kohustus Emajõe Veevärk nelja aasta jooksul tasuma auto Honda Legend rendi eest kokku 21 474 eurot. Lepingu on allkirjastanud mõlema lepinguosalise poolt Emajõe Veevärgi juhatuse esimees, samuti oli ta kinnitanud kõik rendimaksete arved (12 arvet summas 5369 eurot).

Riigikontroll lisas, et korruptsioonivastane seadus keelab ametiisikul sooritada tehinguid iseendaga või muid sarnase iseloomuga või huvide konfliktiga seotud tehinguid. Keeldu rikkudes sõlmitud tehing on tühine.

Samuti ei olnud Emajõe Veevärk rakendanud juhatuse esimehe ametisõiduki hankimisel riigihangete seaduse üldpõhimõtteid. Emajõe Veevärk ei nõustunud riigikontrolli järeldustega, leides, et tehing toimus nõukogu teadmisel ning korruptsioonivastast seadust ei rikutud.

Riigikontroll kommenteeris, et Emajõe Veevärgi nõukogu nõusolek ei saa olla aluseks ametiisikule korruptsioonivastases seaduses kehtestatud piirangu rikkumisele.

Hetkel kuum