Alyona Stadnik • 24. oktoober 2011 kell 14:36

Loe, millised olid mupo autohanke puudused

Autode hankimisel ei arvestanud Tallinna munitsipaalpolitsei liisimise hanketingimuste esitamisel, pakkumuste hindamisel ja riigihangete aruannete esitamisel hankelepingu täitmise eeldatavat kogusummat.

Mupo autode hanke maksumus ei sisaldanud 12 kuud ületavate lepingute puhul kordagi jääkmaksumust, enamikul juhtudel ei arvestatud ka intresside ja lepingutasudega, selgus riigikontrolli auditist. Samasugune juhtum oli ka Valga vallavalitsusel.

Riigihanke eeldatava maksumuse määramise peamiseks eesmärgiks on järgida riigihanke läbiviimise õigeid menetlusreegleid, mistõttu võib ebaõigete arvestuste puhul esineda oht, et vajalik riigihankemenetlus jäetakse korraldamata, teatas riigikontroll.

Üldjuhul vastasid hankemenetluse tulemusel sõlmitud hankelepingute muud olulisemad tingimused (mahud, tähtajad, sõiduki tagastamise tingimused) hankedokumentides sätestatule, kuid riigikontroll tõi välja järgmised puudused:

¦ mupo oli ühel juhul hanketingimuste kohaselt nõudnud hangitavas autos kliimaseadet/konditsioneeri, pardakompuutrit jm, kuid esitatud pakkumustes ei olnud neid nõudeid täidetud,¦ mupo sõlmitud sõiduautode liisingulepingutes esines hindades erinevusi võrreldes esitatud pakkumustega ning riigihangete aruannetes märgituga. Auditeerimisel selgus, et liisinguandjad olid enne lepingusõlmimist otsustanud lähtuvalt euribori intressimäära muutusestsõlmida lepingud pakkumustest kõrgema hinnaga, millesttingituna kallinesid soetused märgatavalt. Seda sama oli teinud ka Valga vallavalitsus.

Ühel juhul oli mupo sõlminud hankelepinguid enne riigihangete seadusega lubatud tähtaega ehk varem kui 14 päeva pärast teate edastamist pakkumise edukaks tunnistamise kohta. Kehtiva riigihangete seaduse kohaselt on sellised lepingud tühised, kuna sõlmides hankelepingu enne kohustuslikku ooteperioodi, piiratakse teiste pakkujate võimalusi vaidlustada riigihanke tulemused vaidlustuskomisjonis. Valga vallavalitsus sõlmis sarnase hankelepingu kahel juhul.

Hetkel kuum