Silvia Kruusmaa • 30. oktoober 2011 kell 13:02

Lõuna-Euroopa noored ei kiirusta vanematekodust lahkumisega

Lõuna-Euroopa riikides, kus lapsed elavad koos abielus vanematega ja kus on keskmisest suuremad leibkonnad, elavad noored ka kauem vanematekodus. Enamasti lahkutakse noorelt vanematekodust Põhjamaades.

Eurostati teatel elas 2008. aastal keskmiselt 74% alla 18-aastastest koos abielus vanematega. Teistest riikidest madalamaks jäi see näitaja Eestis ja Rootsis, kus selliste laste osatähtsus oli 54%. Enim oli koos abielus vanematega elavaid alla 18-aastaseid Kreekas (92%), kirjutab statistikaameti blogis ameti sotsiaaluuringute talituse juhataja Piret Tikva.

Vabaabielus vanematega elab Euroopa Liidus 12% alla 18-aastastest lastest. Enim ehk üle viiendiku on sellises leibkonnas elavaid lapsi Rootsis, Eestis ja Prantsusmaal. Vähim Küprosel (1%) ja Kreekas (2%).

Ka üksikvanematega elavate laste puhul torkab Eesti teiste riikide hulgas silma. 2008. aastal elas üle viiendiku alla 18-aastastest üksikvanemaga Lätis, Iirimaal, Eestis ja Suurbritannias. Vähim oli selliseid lapsi Kreekas (5%) ja Rumeenias (6%). Euroopa Liidus keskmiselt oli see näitaja 14%.

Eesti leibkond on veidi väiksem kui Euroopas keskmiselt

Eesti leibkonnas on keskmiselt 2,3 liiget ja ta on veidi väiksem kui Euroopa Liidus keskmiselt (2,5 liiget). Kõige väiksemad on leibkonnad Taanis ja kõige suuremad Bulgaarias. Bulgaarias on ka kõige suurem alla 18-aastaste laste osatähtsus (42%), kes elavad leibkonnas, kus elab koos kolm põlvkonda. Seega ei sõltu leibkonna keskmine suurus alati ainult laste arvust, vaid ka sellest, millised on riigi põlvkondade kooselamise tavad.

Lõuna-Euroopa noored ei kiirusta vanematekodust lahkumisega

Lõuna-Euroopa riikides, kus lapsed elavad koos abielus vanematega ja kus on keskmisest suuremad leibkonnad, elavad noored ka kauem vanematekodus. Enamasti lahkutakse noorelt vanematekodust Põhjamaades (Taani, Rootsi, Soome).

Eranditult kõigis Euroopa Liidu riikides on täheldatav trend, et naised lahkuvad vanematekodust varem kui mehed. Taanis lahkuvad naised vanematekodust juba 20. eluaastates. Eestis on naiste keskmine vanus vanematekodust lahkumisel 23 eluaastat, Euroopa riikides naistel 24–26 eluaastat ja meestel26–28 eluaastat. Kõige hiljem lahkuvad vanematekodust Bulgaaria mehed, kes teevad seda alles keskmiselt 36-aastaselt.

Kui Põhjamaade ja Eesti noored elavad pärast vanematekodust lahkumist mõnda aega ka üksinda, siis hiljem kodust lahkunud Lõuna-Euroopa noored astuvad pärast kodust lahkumist kiiremini abiellu või hakkavad elama koos partneriga.

Põhjalikum ülevaade Eurostati väljaandes Statistics in Focus 52/2011 „More than 10% of households in Romania, Latvia and Bulgaria were three-generation in 2008“ (ilmus 27.10.2011). 

Hetkel kuum