Anu Jõgi • 20. detsember 2011 kell 8:53

Uuring: popimad kõneisikud on Pajula, Suitsu ja Paabut

Finants- ja telekommunikatsioonisektori kõige aktiivsemad kõneisikud on SEB makroanalüütik Hardo Pajula, Swedbanki eraisikute rahaasjade teabekeskuse juhataja Piret Suitsu ning Swedbanki makroanalüütik Annika Paabut, selgub kolmes Balti riigis Meedius Eesti, LETA ja TNS Emori tehtud uuringust.

Uuring hõlmas pangandus-, kindlustus- ja telekommunikatsioonisektori ettevõtteid, mis on esindatud kõigis kolmes Balti riigis. Selle aasta üheksa kuu jooksul tsiteeriti ettevõtete esindajaid kokku 18 258 korral. Kõige sagedamini Swedbanki esindajaid. Keskmine tsiteerimiste arv kõneisiku kohta oli aga kõige suurem SEB-l (keskmiselt 22 korral).

„Võrreldes Läti ja Leeduga on Eestis keskmisest suurem pangaesindajate tsiteerimiste osakaal (66%), Leedus aga kindlustusfirmade (28%) ning Lätis telekomi esindajate tsiteerimiste osakaal (25%),“ tõdes meediamonitooringufirma Meedius Eesti vanemanalüütik Peeter Peet.

„Suur kõikumine riikide vahel on ka ettevõtete lõikes, näiteks kindlustusseltside BTA ja RSA puhul erinevad tsiteerimiste osakaalud riigiti mitu korda, samas kui Ergo vastav näitaja kõigis kolmes riigis on praktiliselt võrdne. Silma torkab ka Swedbanki domineeriv positsioon Eestis, kõige väiksemad on tsiteerimisosakaalude vahed Lätis,“ ütles Peet.

Pangandus kaalub teised üles

Kõikide Balti riikide kõneisikute edetabelis on väga suur osakaal panganduse esindajatel, mis moodustavad 60-75% kõneisikute TOP 20s olijatest. Leedu edetabelis domineerivad SEB esindajad (6), samas kui Lätis ja Eestis Swedbank (mõlemas riigis 7 esindajat). Leedu edetabelis oli 4 kindlustusfirmade esindajat, samas kui Eestis oli vaid üks (endine If Kindlustuse kommunikatsioonijuht Heidi Vilu) ning Lätis mitte ühtegi.

Telekommunikatsioonisektori kõneisikutest jõudsid edetabelisse kolm (Kaja Sepp EMTst, Valdur Laid Elionist ja Kersti Gorstov Tele2st).

Meedius Eesti teeb igapäevaselt ülevaadet finants- ja kommunikatsioonisektori ettevõtete meediakajastustest, kuid sellelaadne uuring on tänavu esmakordne. „Uuringutulemused näitavad selgelt, et seoses ebastabiilse majandusliku olukorra ja tarbijate kindlustundega on kasvanud ka avalikkuse huvi valdkonna asjatundjate selgituste järgi,“ nentis Meedius Eesti juhatuse liige Ahti Kaskpeit.

Sihikul kümme firmat

Perioodil jaanuar – september 2011 vaadeldi kokku kümne ettevõtte meediakajastusi Balti riikides: Nordea, SEB, Swedbank, Tele2, TeliaSonera Group (Teo LT, Omnitel, Lattelecom, LMT, Elion, EMT), BTA, ERGO, If, RSA Group (Lietuvos draudimas, Balta, RSA), Seesam. Uuring hõlmas kokku üle 500 erineva meediaallika trükimeediast, raadiost, televisioonist ja online meediast.

Meedius on Eesti juhtiv meedia- ja äriseire firma, mis pakub juba üle kümne aasta kohalikele ja rahvusvahelistele organisatsioonidele Balti riikides ja põhjamaades  erinevaid meediaanalüüsi teenuseid, et aidata ettevõtetel paremini planeerida ja jälgida oma kommunikatsiooni- ja turundustegevusi.

Hetkel kuum