Katariina Krjutškova • 22. detsember 2011 kell 3:50

Nõunik: mul pole püsivust, et olla energeetik

Avaldame ühe tulemusintervjuu praeguse majandusministri Juhan Partsi nõuniku Madis Kübaraga, kes peab enda läinud aasta tööd tulemusrikkaks, sest minister on tasemel.

Küll aga sooviks Kübar hommikuti kauem magada ja töötada pigem öösiti, sest hommikused koosolekud on tüütud. Kübar märgib, et teab kõigest midagi, aga spetsialistiks olemiseks jääb puudu püsivusest. Tulevikus soovib ta end mõnel ministeeriumi ametikohal proovile panna ja sellest on juttu olnud ka ministriga.

Alljärgnev intervjuu on kõige õnnestunum tulemusintervjuu IRLi nõunikuga, kes 2010. aastal riigipalgale võeti. Kübar valgustab oma tööülesandeid, tulevikuvikusoove, tulemusi ja eesmärke.

On hetk aega?Olen küll autoroolis, aga saan rääkida. (majandus- ja kommunikatsiooniministeerium töötas välja liiklusseaduse, mis keelab autoroolis mobiiltelefoniga rääkida – toim)

Mõned küsimused jäid meie eelmisel kohtumisel küsimata. Tahaksin aga Teie praeguse töö kohta küsida. Teil on selline huvitav ja väljakutset pakkuv amet.Oleneb kelle jaoks. Minu jaoks on.

Milliseid tööülesandeid neist täidate heameelega, millised tunduvad pigem kohustused?See on väga tore küsimus. Tubli töötajana ei saa mul olla ebameeldivaid tööülesandeid, kuna ma teadsin tööle asudes, millega kokku pidin puutuma. Ebameeldivad on need, kui mingisugune vallavanem soovib enne valimisi ehitada ühte teejuppi valmis, aga selleks pole raha ette nähtud, siis pead olema vahendaja kohaliku omavalitsuse juhi ja allasutuse vahel. See ots otsaga kokku viimine on selline ebamugav pool.

Milline on teie viimase aja suurim õnnestumine?Seda peab küsima ministri käest, seda mina öelda ei oska.

Aga mis te ise arvate?Minister on tasemel. Täna on ta ka visiidil Ida-Virumaal ja Narvas, kus külastab erinevaid energeetikaettevõtjaid. Energeetikapool on väga hästi toiminud.

Milline Teil selline tavaline tööpäev välja näeb? Näiteks täna.Täna algas mu tööpäev kell üheksa. Kogu meedia tuleb ära monitoorida, alates online-väljaannetest, lõpetades ajalehtedega. Siis tuleb hakata vastama e-mailile. Täna olin ühel kohtumisel, kuulasin Pirita probleeme. Kui olete sõitnud läbi Pirita ja Viimsi, olete ehk märganud, et siin on üks jupp teest remontimata. Selliseid asju tuleb ajada. Minu ülesanne ongi regionaalne sidusus, seetõttu pean tihti viibima kontorist eemal.

Öelge kolm nõuannet, mida olete ministrile andnud?Seda peate ministri käest küsima. Mina annan talle iga päev mingit infot.

Oskate ehk mõne ikka välja tuua?Ma olen selle nädala jooksul talle ette valmistanud mitu memot, mis puudutab tee-ehitusega seotud probleeme ja avalikke teelube. Sisu on konfidentsiaalne, see on ministrile suunatud.

Võtab minister Teie nõu kuulda?Ei pea võtma. Ta annab mulle väga kindla suunise, mida ta tahab saada. Minu ülesanne on informatsioon kokku panna ja selle pealt tehakse otsuseid.

Teie töökohustuste hulka kuulub ka ministri töö korraldamine?Teatud määral. Ma küll igapäevaseid ministri töögraafikuid ei tea. Selleks on eraldi inimene tööl. Ühe ministri töögraafiku pidamine on ikka täiskohaga töö, see on pöörane. Mingisuguseid kohtumisi ma sinna muidugi planeerin.

Mis on viimane kohtumine, mis Te sinna planeerisite?See on ametisisene informatsioon.

Millised on viimased ülesanded, mida Parts on andnud? Erinevate memode koostamine ja informatsiooni andmine. Infot on kogu aeg. Vaadake, mitmeid asju tuleb ennetada. Täna on üleval mitmeid teemasid, osa neist on sügavalt poliitilised. Kas just kõige meeldivamad, aga informatsioon tuleb kokku panna erinevatest juppidest.

Sain ma õigesti aru, et õppisite tehnikaülikoolis bakalaureuseõppes? Kas pole nii, et nõunikult eeldatakse akadeemilist kraadi?Ma ei tea, kuidas teistel on, aga minu puhul seda ei nõuta. Mul pole see avaliku teenistuse seadustik peas, aga nõunike kohta see ei laiene. Võin järele vaadata. Minister on teadlik minu õpingutest, mis kestavad. Osakond samuti. Kui ma poleks neile sobinud, poleks ma selle koha peal.

(Kübara ametijuhend näeb aga selgelt ette, et tal peab olema kõrgharidus -toim)

Ütlesite eelmine kord, et need õpingud on pikale veninud. Kui pikale need veninud on?Need ikka võtavad aega, ma nominaalgraafikus pole.

Kahte võõrkeelt peab peale eesti keele oskama. Millised on teil need kaks keelt, mida peale eesti keele valdate?Inglise keelt loomulikult. Mingil määral ka vene keelt, mida võiks alati paremini rääkida.

Milliseid valdkondi nõuniku töös soovite arendada, kui ennast silmas peate?Sellele küsimusele ma ei oska vastata. See küsimus sõltub ministrist. Mul ei saa olla isiklikke tohutuid ambitsioone. Minu asi on ministrit teenindada ja nii ma teengi. Ma ei oska öelda, millised on need teemad kahe kuu pärast, mida on vaja ette valmistada.

Võib-olla sooviksite veel mingisuguseid koolitusi. Millised need võiksid olla?Inimene peab arenema kogu aeg. Alati võiks võtta juhtimiskoolitusi ja finantskoolitusi.

Kui rahul olete töötasu ja motivatsioonisüsteemiga?Loomulikult olen ma rahul. Kui ma poleks rahul, ei teeks ma ju seda tööd.

Kas te vahel tunnete, et Teie tööd ei hinnata piisavalt?Ei, ei arva seda. Mul on väga hea ülemus.

Võib-olla soovite ministeeriumis mõnel teisel ametikohal proovile panna?Olen mõelnud selle peale. Lähitulevikus mitte. Mul on praegu väga konkreetne kokkulepe ministriga, pole põhjust seda muuta. Aga olen mõelnud, tahes-tahtmata, ka ministriga on sellest juttu olnud. Tegu on ministeeriumiga, mis pakub mulle huvi. Siis loomulikult need tegevusvaldkonnad, energeetika, transport ja kommunikatsioon, need on põnevad minu jaoks. Kui ma peaksin sealt midagi valima, kaaluksin tõsiselt.

Teil ju varem pole varem kokkupuuteid nende valdkondadega. Miks need Teile nii huvi pakuvad?Inimestele pakuvad erinevad asjad huvi. Ma õpin ka majandust, ega ma ei läinud õppima suvalist eriala, vaid tegin selle valiku teadlikult. Ministeeriumi puhul on olemas spetsiifilised inseneri teadmistega spetsialistid, ja need, kes tegelevad laiema pildiga. Mul pole nii palju püsivust, et olla energeetik. See ei tähenda, et see valdkond poleks mulle huvitav.

Mis teemad Teid eriti huvitavad?Peamiselt see, kuidas turg käitub pärast elektrituru avanemist. Eesti on esimesi postkommunistlikke riike, mis sellise avamise ees seisab. See ei ole põnev ainult Eesti jaoks, vaid kogu Ida-Euroopa jaoks.

Majandusministeeriumi alla kuulub ka teisi valdkondi, millega ministeerium tegeleb. Millised on veel Teie tugevad küljed?Seda peate küsima ministri käest. Mina tegelen asjadega, mida minister palub. Majandus tervikuna on asi, mille puhul peaks olema võimalik tarvis infot ette valmistada. See nõuaks rohkem tööd. Kommunikatsioon, transport – need on asjad, millega olen pidanud kokku puutuma.

Te kogu aeg ütlete, et pean Partsi käest Teie kohta küsima. Miks Te ise ei vasta küsimustele, mis Teie kohta käivad?Mind võttis tööle minister, siis ma ei saa anda hinnangut oma tööle ja öelda, milles oma olen hea või halb.

Millised olulised eesmärgid soovite järgmisel aastal täita nõunikuna?Selliseid eesmärke ei ole nõunikel. Nõuniku eesmärk on ministrit teenindada. Kui  ministril läheb hästi, hoolimata skandaalist, on minu eesmärk täidetud.

Mida elamislubade skandaal on muutnud?Õnneks midagi. See oli vägivaldselt külge poogitud minu ministrile. Inimesed ja meedia on õnneks sellest aru saanud. Avalikes suhetes olime valmis kõige hullemateks rünnakuteks.

Milline roll Teil selles skandaalis oli, kuidas Te ministrit nõustasite?See on tööalane informatsioon. Kindlasti ei jäänud ma sellest juhtumist kõrvale.

Kas ma tõesti võin öelda, et Teil pole oma töös järgmisel aastal mitte ühtegi eesmärki?Neid tõesti ei saa öelda mina. Neid eesmärke pole mõtet mainida. Minu eesmärgid tekivad läbi selle, mis tulevad ministrilt. Loomulikult on ministril tööplaanid. Aga kui oleme täitnud tööplaani, siis on täidetud eesmärgid.

Millist abi ootate ministrilt?Abi pole vaja, kui ministri tööülesanded on arusaadavad ja lihtsad arusaadavad.

Millised osad Teie tööpäevast on eriti head, millised jätaksite vahele?Hommikused koosolekud on tüütud.

Millised need koosolekud välja näevad?Küsimus pole koosolekute sisus, vaid selles, et olen pigem loomult inimene, kes töötab õhtuti või öösiti. Hommikused varased koosolekud ja kohtumised on ebamugavamad.

Hilinete tihti?Üldiselt mitte.

Mäletan, et eelmine kord, kui kohtusime, olite Partsi pärast mures.Minu mure oli see, et tol hetkel oli tegemist potentsiaalse tulevase peaministriga. Erakonna esimehe valimine seisis ees. Tol ajal oli Parts tõsiseltvõetav erakonna esimees.

Parts on öelnud, et ei taha erakonna esimeheks kandideerida. Kas Teie arvates ta peaks seda ikkagi tegema.See pole minu asi öelda. Mina jäin Juhan Partsi kui ResPublica esimehega väga rahule. Ta on tegus, töökas, riigimehelik persoon.

Kui võrdlete endist erakonna tööd ja praegust nõuniku tööd. Mille poolest need erinevad ja miks praegune amet on palju parem?Need erinevad totaalselt. Erakonna töö oli ajutine. Enne seda olin riigikogus Ene Ergma nõunik. Selgelt on praegune töö põnevam. Tegevusvaldkondi on tunduvalt rohkem ja mitte nii administratiivseid.

Kas Te erakondliku töö eest palka ka saite? Kas need numbrid on võrreldavad?Pole väga võrreldavad.

Ütlesite, et olete ministriga arutanud uue töökoha asjus. Ei ole, see pole mingi ametlik vestlus olnud.

On ta pakkunud Teile mingisuguseid väljavaateid?Ei. See ei ole teema. See pole olnud jututeema sellisel kujul, et seda peaks kuidagi ära märkima. See on olnud sõpradevaheline jutt.

Ütlesite, et Teie eesmärgid on seotud Partsi tuleva aasta tööplaaniga. Teate Te ka, mis ministrit järgmisel aastal ees ootab? Loomulikult tean.

Mis siis täpsemalt?Seda peate küsima ministri käest. See pole minu välja öelda. Nii palju, kui on kodulehel, on avalik informatsioon. Nii palju ongi teada. Kõik muu on ministri enda teha. See on ametialaseks kasutamiseks.

Milleks Te tulevaks aastaks valmistunud olete, aasta hakkab läbi saama?Ära rohkem uuri! Täpselt niimoodi ongi! See, mis on kodulehelt saadav, see ongi avalik. On väga palju strateegilisi plaane, mis pole avalikud.

Te olete korduvalt maininud ühe oma tegevusena tee-ehitust. Aasta on mööda läinud. Mis asjad veel võiks välja tuua, mis Te teinud olete?Ütlesin, et neid asju tuleb küsida ministri käest. Tema annab selliseid hinnanguid. Tõin teile ainult ühe näite.

Küsingi, et võib-olla on Teil veel midagi. Tööpõld on suur ja lai. Elektriturg avaneb, siin on tulemas väga palju huvitavaid asju. Uued elektrirongid tulevad ja hakkavad vedama reisijaid. Vaadake ministeeriumi kodulehelt, mis tööplaan ette näeb, sealt saategi vajaliku info kätte.

Mind huvitab Teie töö. Mis teie panus on?Seda ei ole võimalik kuidagi numbritesse panna. Kui tahate saada selle kohta hinnanguid, peate suhtlema ministriga.

Kas tänase monitooringu olete ära teinud. Mis Partsi kohta kirjas oli?Täna polnud midagi suurt huvitavat Partsi kohta kirjas.

Viimane küsimus. Millist vastutust ühiskonna ees tunnete?Kuidas ma peaks sellele küsimusele vastama?

Mis on teie missioon oma töö juures?Eesti elu paremaks muuta. Samamoodi nagu Teil. Olla ontlik kodanik ja pidada kinni seadustest. Mis see muu saab olla?

Aga just ministeeriumi ametnikuna?Ma olen ministri nõunik! Siit ei ole võimalik tohutut üllast missiooni välja mõelda. Minu missioon ja ülesanne on see, et minister saaks teha oma tööd. Nimetada seda missiooniks on ilmselt liiga palju.

See on suhtumise küsimus.See on suhtumise küsimus jah. Loomulikult jagan kõiki eesmärke, mida ministeerium kannab, mis on koduleheküljel ilusasti kirjas.

Näiteks?Vaba ettevõtluse arendamine. Noh, see on väga konkreetne. Seda võib nimetada missiooniks, kuigi see minu arvates on enesestmõistetav.

Teil on päris pikk sõit, kuhu Te sõidate?Jõudsin nüüd tagasi ministeeriumi juurde.

Käite kaugelt tööl?Tulin Pirita linnaosa valitsusest.

Hetkel kuum