Jaroslav Tavgen • 2. mai 2012 kell 14:58

Tamming: riigifirmades kotkapilgu asemel konnavaade

"Kotkapilk on asendunud konnavaatega," kommenteeris Tavid ASi omanik Alar Tavid riigiettevõtteid omavate ministeeriumite tegevust.

Tavid ASi omanik Alar Tamming arvab, et riigiettevõtteid omavad ministeeriumid ei lähtu mitte riigi pikaajalistest huvidest vaid vajadusest leida riigieelarve aukudele raha.

Ajaleht Delovõje Vedomosti esitas Alar Tammingule küsimuse "Kas tuleb sätestada piiranguid riigiettevõtete dividendide maksmise osas?".

Tavidi omaniku arvates oleks kõige kasulikum olukord, kus dividende tohivad maksta ainult need ettevõtted, mis ei võta dividendide maksmiseks laenu. "Muidu tekib huvitav situatsioon - riik saab dividendid kätte ja eelarve tasakaalu, kuid laenuintressid (ehk Eesti riigi vara) makstakse teiste riikide pankadele. Vaadates asja suure pildina ehk riik ja ettevõtted summaarselt kokku, on selle tulemusena Eesti riik ja ettevõtted vaesemad ja välispankade omanikud rikkamad", - nentis ta.

Tamming arvab, et see olukord tulevikus ei muutu, kuna ametnikud jälgivad teisi eesmärke. "Arvestades seda, et meie ministeeriumid töötavad suure pinge all ja suurt pilti ei pruugi kõik ametnikud hallata, on ka edaspidi oodata seda, et lühiajaliste eesmärkide nimel ohverdatakse kõrgemad ideaalid. Kotkapilk on asendunud konnavaatega."

Hetkel kuum