Indrek Kald • 16. mai 2012 kell 7:33

Riik toetab uusimmigrantide kohanemist 340 000 euroga

Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed (MISA) kuulutas välja kokku 340 000 euro mahulise projektikonkursi, et toetada uusimmigrantide kohanemisprogrammi ja tugiteenuseid.

Konkursi eesmärgiks on toetada vähem kui kolm aastat tagasi ja seaduslikult Eestisse elama asunud kolmandate riikide kodanikest uusimmigrantide kohanemist Eesti ühiskonnas.

Projektikonkursiga toetatakse jätkutegevusena uusimmigrantide kohanemisprogrammi ning uue tegevusena ka tugiisikute tööd.

Kohanemisprogramm on MISA tellimusel ja Tallinna Ülikooli poolt 2009. aastal väljatöötatud koolituskursus, mille eesmärk on suurendada uusimmigrantide sotsiaal-majanduslikku toimetulekut Eestis. Kursuste raames valmistatakse kohaneja ette tööturule sisenemiseks ning üldiseks sotsiaalmajanduslikuks lõimumiseks, teatas MISA.

Baaskoolituse erinevad valdkonnad tutvustavad Eesti ajalugu, maad, kultuuri, ühiskonna põhinorme ja väärtusi. Ühtlasi jagatakse teavet riigis kehtivate seaduste ja elanike õiguste kohta ning viiakse läbi 364 tunni mahuline eesti keele kursus.

"Paralleelselt kohanemisprogrammiga hakkame tulevikus pakkuma uusimmigrantidele ka tugiisiku teenust, mida hakkavad osutama 2011. aastal spetsiaalse ettevalmistuse saanud tugiisikud. Tugiisiku peamiseks ülesandeks on kohaneja igakülgne nõustamine Eesti ühiskonna, kultuuri, elukorralduse ja teistes valdkondades," kommenteeris MISA kodanikuhariduse ja rände üksuse koordinaator Ruslan Prohhorenko.

"Tugiisiku ülesandeks ühtlasi toetada uusimmigranti oma kultuuriidentiteedi säilitamisel, mis rikastab Eesti ühiskonda ning arendab mitmekultuurilisust," lisas ta.

Uusimmigrantide kohanemisprogrammis on osalenud kokku üle 40 inimese, kellele tänavu suvel lisandub veel 60 inimest. Käesoleva projektikonkursiga saavad kahe aasta jooksul kohanemisprogrammist osa veel 300 uusimmigranti.

Konkursil saavad toetust taotleda Eestis registreeritud juriidilised isikud ning projektitaotluste esitamise tähtaeg on 13. juuni. Konkursijuhendi ja taotlemise tingimustega saab lähemalt tutvuda MISA veebilehel.

Projektikonkurssi rahastatakse Euroopa Kolmandate Riikide Kodanike Integreerimise Fondist ja kultuuriministeeriumi kaudu riigieelarvest "Eesti lõimumiskava 2008-2013" raames.

Hetkel kuum