Indrek Kald • 8. juuni 2012 kell 9:59

Audiitor kahtleb Saaremaa Golfi jätkusuutlikkuses

Kuressaare linnavalitsuse raamatupidamise mullust aruannet uurinud audiitorbüroo KMRA avaldab kahtlust linna suurosalusega Saaremaa Golfi ASi suutlikkuses tegutsemist jätkata.

Saaremaa Golfi rahastamise kokkulepete kohaselt peab ettevõte tasuma selle aasta lõpuks SEB Pangale 1 048 000 eurot, sellest 1. oktoobriks vähemalt 865 000 eurot, kirjutas Meie Maa.

"Saaremaa Golf ei ole suutnud uuesti läbi rääkida laenu tasumise tähtaegade olulise pikendamise osas ega hankida asendusfinantseerimist," kinnitas audiitor Riho Reinhold volikogule esitatud aruandes ning lisas, et ebakindel olukord võib heita märkimisväärset kahtlust Saaremaa Golfi suutlikkusele jätkata tegutsevana.

Tema hinnangul ei pruugi firma olla suuteline realiseerima oma varasid ja täitma kohustusi; Saaremaa Golfi lühiajalised kohustused ületasid eelmise aasta lõpu seisuga likviidseid varasid 1 598 000 euroga.

Audiitorbüroo juhib aruandes tähelepanu asjaolule, et Kuressaare linn on tänavu oma kontsernikontolt lühiajaliselt krediteerinud Saaremaa Golfi 420 000 euro ulatuses, mis võib audiitori meelest viidata Saaremaa Golfi suutmatusele tagastada nimetatud summa hiljemalt 31. detsembriks linna kontole.

Hetkel kuum