Silvia Kruusmaa • 28. juuni 2012 kell 7:16

Ligi: ülejõukäivad sotsiaaltoetused võivad arengut takistada

Rahandusminister Jürgen Ligi sõnul on rahanduslikku reaalsust mittearvestavate sotsiaaltoetuste ülevalhoidmine olnud paljudes riikides majandusarengut takistav tegur, kuid siin on abi loota tugevnevatest eelarvereeglitest.

Ligi hinnangul on mitmed raskustes riigid sotsiaaltoetuste jagamisel eiranud eelarvelisi võimalusi ning selle jätkumisel ei ole oodata majanduskasvu ega sotsiaalset heaolu. Praeguses olukorras on Euroopa Liidul keeruline edasi minna ranget eelarvepoliitikat sätestava regulatsioonita, rääkis minister Tallinnas toimuva Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) ning Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) Kesk-, Ida- ja Lõuna-Euroopa riikide eelarve- ja tervisevaldkonna ekspertide aastakoosoleku avamisel.

Ligi sõnul toetab õiguslik raamistik rahanduse pikaajalist korrasolekut ning piirab vastutustundetute poliitikate läbisurumist. „Seadused töötavad aga vaid siis, kui neid järgitakse. Seetõttu peavad reeglid andma ka piisava paindlikkuse tegutsemaks kiiresti muutuvates oludes,“ ütles minister.

Minister märkis, et Eestil pole seni olnud vaja eelarvetasakaalu reeglit kirjutada õigusaktidesse – see on aastakümne jooksul olnud koalitsioonilepingu iseenesestmõistetav osa. „Ettekirjutuste puudumisest hoolimata tegutsesid valitsus ja kogu riik kriisis otsustavalt. Olukorra tõttu enamuses Euroopas ning alustõdede kaitseks ka poliitilise olukorra muutumise puhul on reeglite seadusesse kirjutamine siiski praktiline,“ lisas Ligi.

Tänavuse OECD ja WHO aastakoosoleku peateemadeks on riikide eelarvekriisist saadud õppetunnid, fiskaaldistsipliini taastamine ning ravisüsteemi rahandusliku jätkusuutlikkuse tagamine. Kahepäevase konverentsi eesmärk on suurendada rahandus- ja tervisevaldkonna ametnike koostööd tervisevaldkonna eelarveküsimustes.

Hetkel kuum