• OMX Baltic0,12269,58
 • OMX Riga−0,56926,06
 • OMX Tallinn−0,031 748,13
 • OMX Vilnius0,311 000,15
 • S&P 500−0,715 505
 • DOW 30−0,9340 287,53
 • Nasdaq −0,8117 726,94
 • FTSE 100−0,68 155,72
 • Nikkei 225−0,1640 063,79
 • CMC Crypto 2000,000,00
 • USD/EUR0,000,92
 • GBP/EUR0,001,19
 • EUR/RUB0,0095,66
 • OMX Baltic0,12269,58
 • OMX Riga−0,56926,06
 • OMX Tallinn−0,031 748,13
 • OMX Vilnius0,311 000,15
 • S&P 500−0,715 505
 • DOW 30−0,9340 287,53
 • Nasdaq −0,8117 726,94
 • FTSE 100−0,68 155,72
 • Nikkei 225−0,1640 063,79
 • CMC Crypto 2000,000,00
 • USD/EUR0,000,92
 • GBP/EUR0,001,19
 • EUR/RUB0,0095,66
 • 30.07.12, 09:28

Väited, mida Reform ei vaidlustanud

Äripäeva vastu esitatud hagis jättis Reformierakond olulised fakti vaidlustamata.
Eelmisel nädalal esitas Äripäev Harju maakohtule oma vastulause Reformierakonna hagile. Äripäeva esindab advokaadibüroo Raidla Lejins & Norcous vandeadvokaat Ants Nõmper. Reformierakonda advokaadibüroo Sorainen vandeadvokaat Carri Ginter.
Reformierakond otsustas Äripäevas ilmunud artiklite kohta esitada kohtule hagi nõudes nelja väite ebaõigeks tunnistamist. Kohtuvaidluseni viinud artiklid puudutasid Reformierakonna salapärast äripartnerit, kellele kuulub osaühing Fidenter ja kes varjab end Šveitsi privaatpanga konto taha. Fidenter kirjastas valimisaastatel Reformierakonna propagandaväljaandeid. Kuni Äripäevas avaldatud artikliteni ei teadnud avalikkus Reformierakonna koostööst salapärasele omanikule kuuluva Fidenteriga.
Artiklite ilmumise järel teatasid Reformierakonna esindajad, et Äripäevas avaldatud info on vale. Samuti kinnitati, et lehe vastu plaanitakse esitada rahaline nõue, mis väljamõistmise korral annetatakse.
Reformierakonna hagis vaidlustatud neljast väitest kahega on Äripäev kohtule esitatud vastuses nõus, kahega mitte. Rahalist nõuet pole Reformierakond Äripäeva vastu esitanud. Ginteri sõnul on Reformierakonnal nõuete esitamiseks seaduse kohaselt aega kuni kolm aastat.
Ka Fidenteri juhatuse liige Remo Tiigirand ütles reedel, et kaalub pärast Äripäeva poolt tekitatud materiaalse ja moraalse kahju hindamist kohtuvaidluse ettevõtmist. Samuti kinnitas Tiigirand, et tema on Fidenteri omanik.
Äripäeva artiklites olnud väited, mida Reformierakond kohtuhagis ei vaidlustanud
Ilmusid 30. mai uudisloos “Reformierakonna toetaja varjab end Šveitsi panga abil”
1. Alates 2009. aastast on Andrus Ansipi juhitava Reformierakonna abistajate seas salapärane investor, kes peidab end Šveitsi pangas asuva konto taha ja kellele kuulub OÜ Fidenter.
2. Reformierakonna kolme viimast valimiskampaaniat ehk europarlamendi, kohalike omavalitsuste ja riigikogu kampaaniat on aidanud teha isik või isikud, kes varjavad end avalikkuse eest Šveitsis asuva privaatpanga Bank Julius Baer & Co Eesti pangakonto taha.
3. 2009. aastal ehk samal ajal Fidenteri omanikuvahetusega hakkas Fidenter kirjastama Reformierakonna propagandaväljaandeid, mis olid üks osa erakonna valimiskampaaniast.
4. Seda, et kirjastamisteenust pakub salapärasele investorile kuuluv ettevõte, on Reformierakond seni avalikkuse eest varjanud. Mõlema väljaande peal on kiri, et tegemist on Reformierakonna ajalehe ja ajakirjaga. Toimetus koosneb aga erakonna PR-inimestest.
5. Veel on tähelepanuväärne, et kuni salapärase omaniku omandusse minekuni ei olnud Fidenteril erilist majandustegevust. Ettevõtte kõrgaeg oli aga 2009. aastal, kui toimusid kohalike omavalitsuste valimised.
6. Samuti tegutseb selle salapärasele omanikule kuuluva firmaga Fidenter ühel ja samal aadressil reformierakondlaste juhitav Kodanikuhariduse Sihtasutus.
7. Samuti kuulub Fidenterile Reformierakonnaga seotud neli kaubamärki.
8. Kui Äripäev hakkas nende seoste kohta reformierakondlastelt küsima, siis põrkusime alguses vaikimismüüri vastu.
9. On põhjust arvata, et justiitsminister Kristen Michal ei soovinud, et Fidenteri nimi tuleb avalikuks. Äripäevale intervjuud andes ütles Michal, et ei oska öelda, kellelt erakond ajalehe väljaandmisteenust tellib, ja suunas küsimused edasi peasekretär Martin Kukele. Michali sõnades on põhjust kahelda, sest samal ajal, kui Reformierakond asus tegema koostööd salapärasele omanikule kuuluva Fidenteriga, oli Michal Reformierakonna peasekretär. On äärmiselt ebatõenäoline, et see otsus sündis tema teadmata.
Ilmusid 31. mai Äripäeva uudisloos “Reformi abilisel võltsimise kahtlus”
10. Valimisaastatel Reformierakonna propagandaväljaannete kirjastamisega tegelenud firma Fidenter suhtes on tekkinud dokumentide võltsimise kahtlus. Kahtlus puudutas andmeid, mida Fidenteri omaniku kohta oli esitatud Eesti äriregistrile, EVK-le ja mis oli ka kirjas Fidenteri 2009. aasta majandusaasta aruandes. Registrites olnud Fidenteri omaniku registrikood oli puudulik.
Reformierakonda esindav advokaat Carri Ginter teatas Äripäevale artikli ilmumise järel, et ta esindab ka Fidenteri juhatuse liiget Remo Tiigiranda. Tiigirand ja Fidenter pole aga Äripäeva vastu neid puudutavate väidetega seoses hagi esitanud.
11. Šveitsi privaatpanga kliendiks saamine eeldab vähemalt miljonieurost vara selles pangas. Fidenteri ainsal juhatuse liikmel Remo Tiigirannal ei ole avalike andmete põhjal märkimisväärset vara lisaks Reformierakonnalt saadavale palgale. Seetõttu on tõenäoliselt vale ka Tiigiranna väide, et Šveitsi privaatpangas asuv konto ja Reformierakonna äripartneriks olnud Fidenter kuulub ainuisikuliselt temale.
Ka Tiigirand ei ole seda väidet kohtus vaidlustanud.
Ilmusid 11. juuni uudisloos “Reformierakond varjas valimiskampaania kulusid. Arved on tasutud erafirma kaudu”
12. Mitu dokumenti näitab, et Reformierakonna juhid on erakonna valimiskampaania kulude kohta valetanud, näidates neid tegelikkusest väiksemana. Valeinfot sisaldanud aruanded on allkirjastanud praegune justiitsminister Kristen Michal.
13. Kampaaniakulutuste peitmiseks on kasutatud osaühingut Fidenter, mille omanikuks on märgitud Šveitsi privaatpanga konto.
14. Lisaks omandas Fidenter 2010. aasta kevadel neli Reformierakonna kaubamärki ja tasus vajalikud riigilõivud.
15. Fidenteri ja Reformierakonna majandusaasta aruanded näitavad, et asjaosalised vassivad. Aruannetest ilmnenud ebakõla võib-olla tingitud sellest, et Fidenteri ja Reformierakonna koostöö kohta pole räägitud tõtt. Või sisaldavad aruanded ebaõiget infot.
Reformierakond vaidlustas neli väidet
Äripäeva artiklites ilmunud neli väidet vaidlustas Reformierakond kohtus. Nendest neljast kahe puhul on Äripäev Reformierakonna hagiga nõus, võtame need omaks ja oleme valmis avaldama lehes täpsustuse.
Väited, millest Äripäev on nõus taganema
30. mail ilmunud juhtkirjas “Reformi- ja Keskerakond võiks kaaluda ühinemist” olnud väide
Äripäev võrdles juhtkirjas Reformierakonna ja Keskerakonna tegevust ja väitis, et Reformierakond ja Keskerakond on sarnased erakonna rahastamisskeeme ja demagoogiavõtteid kasutades. “Nii kirjutab tänane Äripäev, et Reformierakonna propagandategevusi, sealhulgas parteilehe Paremad Uudised väljaandmist, korraldab Šveitsi varjatud konto taha peitunud firma. Sama ettevõte, kelle omanikud püüavad end varjata, omab ka Reformierakonna kaubamärki, logo ja domeeni”.
Reformierakond vaidlustas Äripäeva vastu esitatud hagis juhtkirjas olnud ühe lause ja väitis, et Reformierakonna kaubamärk, logo ja domeen kuuluvad erakonnale.
Kohtule esitatud vastulauses nõustub Äripäev, et see oli ebaõige väide, nagu omaks Fidenter Reformierakonna kaubamärki, logo ja domeeni. Äripäev selgitab kohtule, et juhtkirjas olnud eksitus tulenes asjaolust, et tegelikkuses on Fidenter registreerinud enda nimele Reformierakonnaga seotud veebilehe eestiteataja.ee ja kaubamärgid Reformikiri, Tallinna Teataja, Eesti Teataja ja Paremad Uudised. Seetõttu oleks olnud korrektne väide, et OÜ Fidenter on registreerinud Reformierakonnaga seotud kaubamärgi, logo ja domeeni.
Samas lehes järgmisel paarisküljel ilmunud uudisloos oli Reformierakonnaga seotud kaubamärkide info korrektselt esitatud koos skeemiga.
31. mail ilmunud juhtkirjas “R-Hoolduse uus elu salapärasel pangakontol” olnud väide
Fidenteri omaniku Šveitsi privaatpanga “konto kasutajaid ei ole ajakirjandusel võimalik välja selgitada, seda saab avaldada ainult Reformierakond ise – või siis uurimisorganid, kelle käsutuses on vahendid niisuguse info teadasaamiseks. Konto kasutaja avalikustamiseks pole vaja teha enamat, kui näidata Šveitsi pangaga sõlmitud lepinguid. Kui midagi varjata ei ole, siis pole Reformierakonnal ühtegi mõistlikku põhjust jätta avalikustamata dokumendid, mis aitavad partei määrdunud mainet puhtaks pesta”.
Reformierakond vaidlustas oma hagis sellest lõigust esimese lause esimese poole ehk väitis, et Reformierakond ei saa avaldada andmeid Fidenteri osaniku konto kasutajate kohta.
Äripäev ei vaidle Reformierakonna hagi sellele osale vastu. Äripäev lähtus oma väite tegemisel eeldusest, et Reformierakond teab, kes on tema äripartneri tegelik omanik ja kasusaaja. Sellisel juhul oleks Reformierakonnal olnud ka võimalus seda informatsiooni avaldada. Kui aga Reformierakond väidab, et tal ei ole informatsiooni selle kohta, kes tegelikult kontrollib Reformierakonna ajalehte väljaandvat äriühingut, omab nelja Reformierakonnaga seotud kaubamärki ja on seal firmas tegelik kasusaaja, siis on Äripäeva eeldus olnud ekslik ja Äripäev on valmis ebaõiged andmed ümber lükkama.
Reformierakonna väited, millega Äripäev ei nõustu
Äripäev kavatseb kohtus tõendada, et Reformierakonna hagi kaks väidet ei ole põhjendatud.
Reformierakond vaidlustas 30. mai uudisloos “Oravad ei soovi selgitada kahtlasi sidemeid” alljärgneva väite: “Reformierakond ei olnud nõus eile (29. mai 2012 – toim) avalikustama, kes on nende salapärane äripartner ja toetaja, kellega on koostööd tehtud alates 2009. aastast.”
Reformierakond väidab hagis, et ei ole varjanud, kes oli nende äripartner.
Äripäev vaidleb kohtule esitatud vastuses Reformierakonna väitele vastu. Oleme veendunud oma väite paikapidavuses ning valmis seda ka kohtule erinevate dokumentide abil tõestama.
Reformierakond vaidlustas 31. mai juhtkirjas “R-hoolduse uus elu” salapärasel pangakontol” alljärgneva väite: “Ka pole reformipartei selgitanud, miks on sellel aastal kõnealuse firmaga (OÜ Fidenter – toim) koostööd tegemast loobutud.”
Reformierakond kirjutab hagis, et erakonna peasekretär Martin Kukk ja rahandusminister Jürgen Ligi on Äripäevale selgitanud, miks koostöö lõppes. Sama on teinud ka Fidenteri juhatuse liige Remo Tiigirand.
Äripäev Reformierakonna hagi selle punktiga ei nõustu. Äripäeva hinnangul tuleb nimetatud väite sisust arusaamiseks lugeda kogu lõiku, mitte teha järeldust artiklist välja võetud ühe lause põhjal. Kogu lõik oli järgmine: "Ka pole reformipartei selgitanud, miks on sellel aastal kõnealuse firmaga koostööd tegemast loobutud. Selle asemel, et avalikustada Fidenteri ja Reformierakonna leping ning Fidenter Reformierakonnale ja teistele partneritele esitatud arved, ähvardas valitsuspartei Äripäeva kohtuga."

Seotud lood

Börsiuudised
 • 23.11.12, 12:21
Fidenterit omanud konto Pro Kapitali aktsionär?
Reformierakonna propagandaväljaandeid kirjastanud Fidenter OÜ kuulus alles hiljuti salapärasele Šveitsi privaatpanga Julius Baeri kliendikontole, millele identse nimetusega konto on äsja avalikuks saanud Pro Kapital Grupi aktsionäride hulgas.
Uudised
 • 15.10.12, 17:02
Prokuratuurile jäi Fidenteri omanik saladuseks
Juhtiv riigiprokurör Heili Sepp ütles, et Reformierakonna rahastamisskandaalis oli ka tähelepanu all partei propagandaväljaannete kirjastamisega tegelenud OÜ Fidenter, kuid firma omanik, kes peitis end Šveitsi privaatpanga konto taga, jäigi ebaselgeks.
Uudised
 • 04.10.12, 08:34
Äripäev ja Reform täna kohtus
Täna algab Äripäeva ja Reformierakonna kohtuistung, mille ajendiks on Äripäeva avalikustatud info Reformierakonna salapärase abilise kohta.
Uudised
 • 15.10.12, 13:53
Äripäev: Reform üritas ajakirjandust suukorvistada
Reformierakonna ja Äripäeva kohtuvaidluses jõudis kohtunik järeldusele, et Äripäeva ajakirjanikud käitusid Reformierakonna ja Fidenteri koostööd kajastades heauskselt ning eetiliselt. Reformierakond üritas oma tegevusega aga ajakirjanikke eksitada.
 • ST
Sisuturundus
 • 18.07.24, 11:28
Kulla hind hüppas uute rekorditeni, 2500 dollari tase on käeulatuses
Kulla hind tõusis nii dollaris kui euros uute rekorditeni. Turgude hinnangul on pärast Föderaalreservi juhi Jerome Powelli esmaspäevast sõnavõttu aina tõenäolisem, et keskpank otsustab juba septembris intressimäärasid kärpida. Just see andis lühiajalist pilti vaadates kullale tõuke ületada maikuus saavutatud tipud.

Hetkel kuum

Liitu uudiskirjaga

Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised.

Tagasi Äripäeva esilehele