Joosep Laik • 1. august 2012 kell 15:45

Põhiseaduskomisjon koguneb homme erakorralisele istungile

Homme hommikul kell 11 toimub riigikogu põhiseaduskomisjoni erakorraline istung, millel arutatakse Euroopa Liidu toimimise lepingu muudatust, millega tehakse võimalikuks euroala päästemehhanismi loomine.

Selle seadusega muudetakse lepingu artiklit 136, kuhu lisatakse lõige, mille alusel võivad eurot kasutavad liikmesriigid luua stabiilsusmehhanismi (ESM). Mehhanism rakendub juhul, kui see on vajalik kogu euroala stabiilsuse tagamiseks ning finantsabi antakse rangete tingimuste alusel.

Seni sõnastus abimehhanismi ei välistanud, kuid õiguskindluse huvides otsustasid ELi valitsusjuhid 2011. a märtsi Ülemkogul sellise täienduse kasuks.

Samuti annab põhiseaduskomisjon rahanduskomisjoni soovil hinnangu Euroopa stabiilsusmehhanismi asutamislepingu ratifitseerimise ja rakendamise seaduse eelnõule.

Hetkel kuum