Laura Mallene • 26. september 2012 kell 6:13

Toobal esitas kuriteokaebuse IRLi suhtes

Riigikogu liige ja Keskerakonna peasekretär Priit Toobal esitas 20. septembril Põhja Ringkonnaprokuratuurile kuriteokaebuse kriminaalmenetluse alustamiseks Isamaa ja Res Publica Liidu suhtes mõjuvõimuga kauplemise paragrahvi tunnustel.

Toobal väidab kaebuses, et talle on teatavaks saanud asjaolud ja andmed, mis viitavad karistusseadustiku kirjeldatud süüteo toimepanemise tunnustele, kirjutab Kesknädal.

Toobal põhjendab kaebust sellega, et viimasel kahel aastal on mitu kohaliku omavalitsuse juhti vahetanud oma erakondlikku kuuluvust ning astunud IRLi liikmeks. Ta loetleb kaebuses 12 erinevat isikut, kes on parteid vahetanud.

Seoses IRLi liikmeks astumisega on Toobali andmetel mitmele loetletud vallavalitsuste haldusalas tegutsevale asutusele eraldatud erinevaid toetusi, sh Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse toetusi ning ka valitsuse poolt kinnitatavaid valitsusasutustele ja valitsusasutuste hallatavatele riigiasutustele 2012. aastaks määratud sihtotstarbelisi eraldisi. Toetuste ja eraldiste määramise juures on oluline, et enamik neist on vastava omavalitsusüksuse haldusalas asuvatele asutustele ja/või vallale endale määratud vahetult enne või pärast vastava omavalitsuse juhi liitumist IRLiga.

Toobal asub seisukohale, et kaebuses kirjeldatud asjaoludega on täidetud karistusseadustiku sätestatud süüteokoosseis, ning ta palub Põhja Ringkonnaprokuratuuril algatada IRLi vastu kriminaalmenetlust.

IRL on kas otseselt või kaudselt (läbi ministeeriumi või EASi vms) mõjutanud Toobali sõnul vallavanemaid või muid kohalikes omavalitsustes võimu teostavaid isikuid vahetama oma erakondlikku kuuluvust vastutasuks selle eest, et vastavale kohalikule omavalitsusele või muudele asutusele võimaldatakse toetusi kohaliku elukeskkonna parendamiseks. See aga omakorda mõjutab edaspidi otseselt piirkonna valijat tegema kohaliku omavalitsuse valimistel otsust sellesama omavalitsuse juhi kasuks, kelle kaudu on IRL laiendanud oma mõjuvõimu selles kohalikus omavalitsuses.

Hetkel kuum