Rivo Sarapik • 2. oktoober 2012 kell 8:52

EAS võib tagasi küsida 8,5 mln eurot toetusi

EAS võib tagasi küsida 58 projektile välja makstud 8,5 mln eurot toetusi.

EASi kontrollid sõelusid välja 58 projekti mahus 8,5 mln eurot, kelle osas viiakse oktoobri lõpuks läbi täiendav analüüs, et selgitada, kas kõiki Euroopa Komisjoni kehtestatud riigiabi andmise tingimusi on järgitud, teatas EAS.

Euroopa Komisjoni määruse kohaselt peab antaval abil olema ergutav mõju - tegevustega, mille jaoks toetust taotletakse, ei tohi olla alustatud enne abitaotluse esitamist. Juhul, kui abi saamise tingimuste vastu on eksitud, võib see kaasa tuua toetuse tagasinõudmise.

Ettevõtetega, keda probleem puudutab, on küsimuste lahendamiseks ühendust võetud ja EAS jätkab analüüsi, et välja selgitada projektid, millel vaatamata formaalsele rikkumisele esines ergutav mõju ja mille osas saab riigiabi luba taotleda tagantjärele.

Perioodi 2007-2013 struktuuritoetuse seadusest tulenevalt ei saa EAS järelkontrollis identifitseeritud toetuse saajaid ja projektide loetelu avaldada; avaldamisele kuuluvad hiljem lõpliku tagasinõudmise otsuse saanud projektide nimed.

„Nõukogu võttis esmase info seisust toetustega teadmiseks ja koguneb erakorralisele koosolekule 30. oktoobril, et küsimust uuesti arutada," ütles EASi nõukogu esimees Cinzia Siig.

Hetkel kuum