26. november 2012 kell 21:00

Elektriturg avaneb üha enam

Eelmisel nädala tuli kaks head uudist. Nord Pool Spot plaanib avada järgmisel aastal hinnapiirkonna Lätis ning NASDAQ OMX käivitab juba järgmisel nädalal Eestis tuletisväärtpaberite (CfD) turu.

Tuletisväärtpaberitega saab elektriga kauplemise riske Eestis maandada.Läti hinnapiirkonna avamise väljakuulutamine on küll tinglik ja sõltub sealse süsteemihalduri (AST) lõplikust sertifitseerimisest Euroopa Komisjoni ja kohaliku regulaatori poolt. Eelkõige on kõigile regionaalse elektrituruga seotud osapooltele oluline olla kindel, et AST ning selle endise emaettevõtte ja ühe suurima regiooni elektrituru osalise Latvenergo vahel on olemas nn Hiina müür. Oluline on, et see oleks olemas ja seda oleks näha.Just Eesti hinnapiirkonna likviidsus ja usaldusväärsus olid eeldused NASDAQ OMXile füüsilisele elektrituru finantsturu käivitamiseks. CfDde turg peaks lisama kindlust turuosalistele, kes saavad võimaluse elektrienergia hinnaliikumisega seotud riske maandada.Näiteks saavad elektri vahendajad teha paremaid pakkumisi tarbijatele. Kui Läti hinnapiirkond avaneb, peaks see lahendama kaks olulist probleemi Balti elektrituru korralduses. Esiteks, Eesti–Läti–Pihkva ristlõike võimsuste jaotuse, mille üle on kurtnud regiooni turuoalised.Teiseks, nüüd peaks Vene elekter jõudma kõigisse kolme Balti riiki ainult läbi siinse elektribörsi ja nii peaks kaduma senine tihti arusaamatuks jääv Vene elektri impordi korraldus Lätti ja Leetu.

Hetkel kuum