Piret Reiljan • 4. detsember 2012 kell 10:36

Autorollo laenukahju Kredex ei avalda

Riiklik sihtasutus KredEx, kes käendas perekond Rosimannusega seotud pankrotistunud veofirma Autorollo laenu, ei ole nõus avalikustama, kui suure kahjumiga ta loobus mõnesaja tuhande eurosest nõudest ettevõtte vastu.

"Küsimustele ei saa vastata, kuna vastused sisaldavad pangasaladust," ei olnud KredExi juht Andrus Treier nõus avalikustama teenitud kahjumit. Treier ei avalikusta ka isikuid, kes Autorollo laenukäenduse otsuse tegid.

Keskkonnaminister Keit Pentus-Rosimannuse isale Väino Pentusele kuulunud Autorollo võttis 2008. aastal Swedbankist 9 miljonit krooni laenu. Laenu käendas 75% ulatuses tagasimaksmata laenusummalt KredEx. Mullu kevadel kuulutati välja Autorollo pankrot ja eile esitas pankrotitoimkonna kontrollitav Autorollo poole miljoni eurose hagi teiste hulgas ministri ja tema abikaasa Rain Rosimannuse vastu. Perekonnal nähakse süüd Autorollo võlausaldajate kahjustamises ja ettevõttest vara väljaviimises.

KredExi nõue oli Autorollo pankrotipesas suurim esimese järgu nõue, ulatudes ligi 330 000 euroni. Kredex otsustas oma nõude varast tühjaks tehtud Autorollo vastu loovutada teisele võlausaldajale, OÜle Port One. Kuigi tegemist on riikliku asutusega, ei ole KredEx nõus avalikustama, kui suure kahjumi ta laenunõude loovutamisega teenis.

Järgneb intervjuu KredExi juhi Andrus Treieriga. Treier vastas küsimustele kirjalikult. 

Millised tingimused pidi täitma Autorollo, et saada KredExilt käendus laenule? 

KredEx langetas käendusotsuse OÜ Autorollo laenu osas 2008. aasta mais, hiljem täiendavaid käendusi ei ole võetud. Ettevõtte seis oli otsuse hetkel tugev ning esitatud äriplaan positiivse pikaajalise väljavaatega. Eelnevalt oli positiivse otsuse ettevõtte finantseerimise osas teinud ka pank.

Laenukäenduse taotlemisel vastas Autorollo omakapital äriseadustikus sätestatud nõuetele, ettevõttel ja selle omanikul ei olnud ületähtajalisi ajatamata võlgnevusi, ettevõte oli võimeline võetavat laenukohustust teenindama ja võttis endale esmase vastutuse, ettevõtja oli usaldusväärne ja tema äriplaan teostatav.

Laenukäenduse otsuse tegemisel hinnati lisaks ettevõtte senist tegevust, esitatud äriplaani ning finantsprognoose.

Kuidas oli Autorollo täitnud tingimuse „ettevõte võtab endale esmase vastutuse, pandib tagatisvara, seab hüpoteegi ja/või annab pangale või liisingfirmale isikliku käenduse laenu/liisingu/pangagarantii tagastamise kohta” ja miks osutus see tingimus ebapiisavaks?

OÜ Autorollo võttis esmase vastutuse laenulepingust tulenevate kohustuste täitmisel. Kuna laenuleping sõlmiti Autorollo ja panga vahel, siis võttis Autorollo laenulepingust tulenevate kohustuste täitmisel esmase vastutuse panga ees, sh seadis tagatised panga kasuks. Kuna tegemist on pangasaladusega ei saa KredEx kommenteerida panga ja laenusaaja vahelist laenulepingut ning panga ja laenusaaja vahelisi tagatissuhteid.

Kes nimeliselt otsustas(id) KredExis Autorollo laenu käendamise?

Otsuse tegi KredExi laiendatud finantskomitee. Komitee liikmete nimesid KredEx üldise põhimõttena ei avalikusta, et vältida otsustajate mõjutamise võimalust. Komiteesse kuulusid kolm KredExi töötajat ja kaks välist eksperti. Antud projekti puhul olid otsuste ettepanekutega nõus kõik komitee liikmed ühehäälselt.

Finantskomitee liige peab omama kõrgharidust ja vähemalt 3-aastast töökogemust panganduse, kindlustuse, rahanduse, ettevõtluspoliitika, ettevõtte tegev- või finantsjuhtimise vallas, olema laitmatu ärialase reputatsiooniga, omama soovi ja ajaressurssi komitee töös osalemiseks ning valmisolekut täita konfidentsiaalsus- ja erapooletusnõuet.

Miks otsustas KredEx müüa oma laenunõude eraettevõttele OÜ Port One?

KredEx pidas pankrotimenetluses sarnaselt teise suurvõlausaldajatega reaalse tagasivõitmise tõenäosust olematuks. Nõude ostmisest oli huvitatud ainult üks ettevõtte, kellega jõudsime ka nõude müügihinnas kokkuleppele.

Millal kuupäevaliselt laenunõude müügi vormistasite? Milline oli laenunõude müümise hetkel laenunõude täpne suurus? Milline oli laenunõude täpne hind müügihetkel ehk milline summa laekus KredExile laenunõude loovutamisel?

Treier vastas kolmele küsimusele ühe vastusega:

Küsimustele ei saa vastata, kuna vastused sisaldavad pangasaladust (võlgnevuse jääk pangale nõude müümise hetkel) või puudutavad KredExi ja laenunõude ostnud ettevõtte vahel sõlmitud lepingu sisu, mis lepingu kohaselt ei kuulu avaldamisele kolmandatele isikutele.

Hetkel kuum