Ave Lepik • 6. detsember 2012 kell 8:40

Apteekide ühendus kahtleb Tederi erapooletuses

Eesti Apteekide Ühendus (EAÜ) pöördus täna apteekide asutamispiirangute tühistamise küsimuses riigikogu sotsiaal- ja põhiseaduskomisjoni poole. EAÜ palve on selgitada välja, kas õiguskantsler Indrek Teder on erapooletu ja sõltumatu.

"Õiguskantsleril on asutamispiirangute küsimuses selge ja tugev huvide konflikt, sest ta on olnud 2005. aastal selle sama teemaga seotud. Õiguskantsleril on põhiseadusest tulenev kohustus olla sõltumatu," kirjutab EAÜ juhataja Kadri Tammepuu.

Huvide konflikt seisneb EAÜ teatel selles, et 2005. aastal pöördus EAÜ vandeadvokaat Indrek Tederi poole, et ta hindaks apteekide asutamispiirangute kehtestamise seaduseelnõu kooskõla põhiseadusega.

Teder analüüsis olukorda põhjalikult ning asus ühemõtteliselt ja selgelt järgnevatele seisukohtadele plaanitavate muudatuste suhtes: ta väitis, et kehtestamisel olevad asutamispiirangud on seaduslikud, sest on kooskõlas nii põhiseaduse kui ka Euroopa Liidu õigusega. Tederi toonase analüüsi järgi ei moonuta piirangud ettevõtlusvabaduse olemust, kuna apteegipidamise õigus säilib.

Samuti tõi advokaat Teder välja, et piirangud on kasulikud nii rahva tervisele kui ka apteegisektori arengule, sest ei mõjuta ravimite hindu (riik kontrollib ravimite juurdehindlusi). Piirangute rakendamise tagajärjeks ei olnud Tederi toonase analüüsi põhjal ettevõtlusvabaduse äravõtmine, vaid valdkonna edasise arengu suunamine ühiskonnale kasulikumal viisil.

„Oleme hämmastusega jälginud meie toonase nõustaja seisukohtade metamorfoosi. Indrek Teder väljendab täna seisukohti, mis on risti vastupidised varasematega. Oleme juhtinud korduvalt tähelepanu tõsiasjale, et õiguskantsleri analüüs on kallutatud, sest ei käsitle üleüldse negatiivseid tagajärgi, mida apteekide asutamispiirangute kaotamine kaasa tooks,“ kommenteeris Tammepuu.

Tammepuu sõnul on jäänud arusaamatuks, miks Teder tippjuristina ignoreerib apteekide asutamispiirangute seaduslikkust kinnitanud riigikohtu ja Euroopa Kohtu lahendeid.

„Erapooletu ja argumenteeritud diskussiooni asemel kasutab õiguskantsler demagoogilisi loosungeid. See on tekitanud apteekrites kahtlusi, kelle huve esindab õiguskantsler, kui räägib ettevõtlusvabaduse laiendamise vajadusest. Tõsiasi, et Teder isiklikult on oma seisukohti revideerinud, annab meie kahtlustele aluse,“ lisas Tammepuu.

EAÜ loodab, et riigikogu komisjonid kaalutlevad õiguskantsleri erapooletust apteegituru tulevikku puudutavas diskussioonis.

Hetkel kuum