Indrek Kald • 16. september 2013 kell 6:09

Riigikohus arutab homme apteekide asutamispiirangut

Homme arutab riigikohtu üldkogu õiguskantsleri taotlust tunnistada põhiseadusega vastuolus olevaks ravimiseaduse sätted, mis piiravad apteekide asutamist.

Kell 11 algavat suulist istungit juhatab riigikohtu uus esimees Priit Pikamäe, menetlusosalistest on istungil osalemisest teatanud õiguskantsler, riigikogu sotsiaalkomisjon, sotsiaalministeerium, konkurentsiamet, linnade liidu esindajad, apteekide ühendus ja apteekrite liit.

Õiguskantsler Indrek Teder esitas tänavu 9. jaanuaril riigikohtule taotluse tunnistada ravimiseaduse paragrahvi 421 lõiked 1-3 põhiseaduse vastaseks ja kehtetuks. Tema hinnangul rikuvad üldapteegi tegevusloa väljaandmisel ja muutmisel ettenähtud piirangud põhiseaduses sätestatud ettevõtlusvabadust ja üldist võrdsuspõhiõigust.

Põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium andis asja lahendamiseks riigikohtu üldkogule, kuhu kuuluvad kõik riigikohtunikud. Otsuse tegemise aja annab kohus teada täiendavalt.

Hetkel kuum