17. detsember 2012 kell 21:00

Sotsid küsisid Euroopast naiste õiguste uurimiseks toetust

Sotsiaaldemokraadid taotlesid Euroopa sotsiaalfondist parteisisese soolise võrdõiguslikkuse uurimiseks 20 000 eurot toetust. Tegemist on Eesti esimese suure parteisisese võrdõiguslikkuse uuringuga.

Erakonna peasekretär Indrek Saare hinnangul on Eestis naiste olukord nutune. “Sotsiaaldemok­raatlik erakond on samuti osa Eesti ühiskonnast. Meil ei maksa siin öelda, et oleme väljaspool ühiskonda ja meil on kõik hästi,” rääkis Saar.

Seni on Eestis mahukaid võrdõiguslikkuse uurin­guid tehtud alla kümne ja Sotsiaaldemokraatlik erakond (SDE) on erakondadest esimene, kes uurimise ette võttis.

Uuringu tegi tänavu mais loodud ettevõte OÜ Neutron Group, mille omanik on soolise võrd­õiguslikkuse konsultant Hille Hanso. Ühtlasi on Hanso sotsiaaldemokraadist maailmaränduri Hannes Hanso õde ja samasse erakonda kuulub ka mõlema ema Lia Hanso.

“Mulle tegi uuringu tegemiseks ettepaneku erakonna juhatus. Minu ema ega vend SDE juhatusse ei kuulu ning nende hääl Neutron Groupi valimist ei mõjutanud,” ütles konkursi võitja Hille Hanso.

Lisaks Neutron Groupile osales uuringu tegemises veel kaks ettevõtet: Nordic CF Advisory ja Invent Baltics, ent nende pakkumised olid SDE tegevjuhi Piret Hartmani hinnangul võitja omast tagasihoidlikumad.

Võrdõiguslikkuse eksperdi tunnihind 70 eurot. Hanso arvates sai tema puhul määravaks tõsiasi, et ta on läbinud sotsiaalministeeriumi korraldatud koolituse ning tal on ettevõtetes soolise tasakaalu alaste auditite tegemiseks eraldi sertifikaat. “Püüdsin teha võimalikult head pakkumust  ka rahalises mõttes,” lisas Hanso.

Võrdõiguslikkuse eksperdi tunnihind on 70 eurot  ja erakonnasisese uuringu tegemiseks kulus 250 tundi – seega kujunes uuringu hinnaks 17 500 eurot. Summale lisandub käibemaks, mis teeb uuringu lõppmaksumuseks 21 000 eurot.

Selle raha eest on praeguseks intervjueeritud 27 SDE juhtfiguuri, anonüümsele online-küsitlusele vastanud 546 erakonna liiget ning koostatud on lõppraport.

Tulemused veel teadmata. Eelmisel kolmapäeval polnud võrdõiguslikkuse teemadel muidu sage­dasti sõna võttev sotsiaaldemokraatide liige Marianne Mikko veel uuringu tulemusega tutvunud ja palus sel teemal rääkida peasekretär Indrek Saarega.

Viimane kommenteeris uuringut järgmiselt: “Käigu pealt ma küll ei oska öelda, mis maailmas teistmoodi on. Igal juhul on meil, mille pealt edasi tegutseda – süsteemselt, mitte emotsionaalselt.”

Saar lisas, et uuringu tulemusi pole veel juhatusele tutvustatud, ent 7. jaanuaril räägitakse selgunust erakonna juhatusele ja jagatakse soovitusi, mida erakonnas soolise võrdõiguslikkuse tagamiseks ära saaks teha.

Sotsiaaldemokraadid naiste õiguste nõudmisel esirinnas 

Aasta alguses rääkis sotsiaaldemokraat Marianne Mikko, et enam ei saa  jätkuda olukord, kus meie meesministrid pea liiva alla matavad, kui võrdõiguslikkus jutuks tuleb.Mikko väitis, et Eestis suhtutakse naiste õiguste eest seismisesse üleolevalt, ehkki samaaegselt survestas euroliit liikmesriike üha enam kvoote kasutusele võtma. Novembris kiitiski Euroopa Komisjon heaks ettepaneku, mille järgi hakatakse Euroopa­ Liidu suurte äriühingute suhtes rakendama sanktsioone, kui nende juhatuses pole 2020. aastaks vähemalt 40% naisi.Liikmes­riikidest on soo­kvoodid kehtestanud Prantsusmaa, Itaalia, Hispaania ja Holland, vastu seisnud on aga Suur­britannia ja Rootsi.

Eestis pole olukord kiita. Maailma Majandusfoorumi soolise võrdõiguslikkuse selle aasta sügise aruandest nähtus, et Eesti on tabelis 135 riigi hulgas 60. kohal. Veel enam, 2006. aastast on Eesti positsioon 31 koha võrra langenud. Ka näitas uuring, et Eesti on jätkuvalt suurima soolise palgalõhega riik euroliidus.Möödunud aasta septembris otsustas riigikogu teha valitsusele ettepaneku töötada välja tegevuskava meeste ja naiste palgalõhe vähendamiseks.Sotsiaaldemokraadid, eeskätt Mikko, on valitsust sagedasti tegevuskava välja töötama survestanud.Sel suvel kiideti valitsuskabinetis heaks sotsiaalministri esitatud plaan meeste ja naiste palgalõhe vähendamiseks. Esialgu keskendub tegevuskava peamiselt teavitustööle.

 

Taust

Pea 200 000 eurot võrdsuse tarbeks

SA Innove jagatud toetus Euroopa sotsiaalfondi meetme “Soolise võrdõiguslikkuse edendamine” alusel, eurodesKuressaare linn  53 796Tallinna Ülikool  44 996 Tallinna teeninduskool 20 400Bellus Furniture  20 000Sotsiaaldemokraadid 20 000Optimera Estonia AS 18 694 

 

Kommentaar

Mõni naine teeb mehele silmad ette

Urmas Aun, Mööblitootja Bellus Furniture juht Võrdõiguslikkuse uuringu jaoks taotles 20 000eurost toetust ka mööblitootja Bellus Furniture. Uuringut tutvustatakse järgmisel nädalal. Seejärel arutame, mida peale hakata. Olen tulemustega küll vaid põgusalt tutvunud, ent minu arvates on meie ettevõttes võrdõiguslikkusega hästi. Ma ei tea ühtegi ettevõtet, kus võrdõigus­likkust eriti rikutaks. Mõnikord on isegi vastupidi, et mõni naine teeb meestele silmad ette.Nii põhjalikke uuringuid tasub ettevõttes teha kord 20-30 aasta jooksul.

Hetkel kuum