Aivar Hundimägi • 19. detsember 2012 kell 7:04

Väited, mida Reform ei vaidlustanud

Äripäeva ja Reformierakonna kohtuvaidluseni viinud artiklid puudutasid Reformierakonna salapärast äripartnerit. Erakond jättis hagis vaidlustamata 15 olulist väidet.  

Reformierakond tegi koostööd osaühinguga Fidenter, mis tegutses Reformierakonna sihtasutusega ühel aadressil. Fidenteri omanik varjas end avalikkuse eest aga Šveitsi privaatpanga konto abil.

Reformierakond otsustas Äripäeva vastu esitada kohtule hagi, nõudes alguses nelja väite ebaõigeks tunnistamist, hiljem täiendati hagi ja lõpuks nõuti kuue väite ebaõigeks tunnistamist. Äripäev võttis kaks valeväidet omaks ja nende üle kohtus vaidlust ei toimunud. Kohtus vaieldi nelja väite üle, kolme puhul jättis kohtunik õiguse Äripäevale ja ühe väite puhul Reformierakonnale.

Fidenter kirjastas valimisaastatel Reformierakonna propagandaväljaandeid. Kuni Äripäevas avaldatud artikliteni ei teadnud avalikkus Reformierakonna koostööst salapärasele omanikule kuuluva Fidenteriga.

15 väidet, mida Reformierakond ei vaidlustanud

1. Alates 2009. aastast on Andrus Ansipi juhitava Reformierakonna abistajate seas salapärane investor, kes peidab end Šveitsi pangas asuva konto taha ja kellele kuulub OÜ Fidenter.

2. Reformierakonna kolme viimast valimiskampaaniat ehk europarlamendi, kohalike omavalitsuste ja riigikogu kampaaniat on aidanud teha isik või isikud, kes varjavad end avalikkuse eest Šveitsis asuva privaatpanga Bank Julius Baer & Co Eesti pangakonto taha.

3. 2009. aastal ehk samal ajal Fidenteri omanikuvahetusega hakkas Fidenter kirjastama Reformierakonna propagandaväljaandeid, mis olid üks osa erakonna valimiskampaaniast.

4. Seda, et kirjastamisteenust pakub salapärasele investorile kuuluv ettevõte, on Reformierakond seni avalikkuse eest varjanud. Mõlema väljaande peal on kiri, et tegemist on Reformierakonna ajalehe ja ajakirjaga. Toimetus koosneb aga erakonna PR-inimestest.

5. Veel on tähelepanuväärne, et kuni salapärase omaniku omandusse minekuni ei olnud Fidenteril erilist majandustegevust. Ettevõtte kõrgaeg oli aga 2009. aastal, kui toimusid kohalike omavalitsuste valimised.

6. Samuti tegutseb selle salapärasele omanikule kuuluva firmaga Fidenter ühel ja samal aadressil reformierakondlaste juhitav Kodanikuhariduse Sihtasutus.

7. Samuti kuulub Fidenterile Reformierakonnaga seotud neli kaubamärki.

8. Kui Äripäev hakkas nende seoste kohta reformierakondlastelt küsima, siis põrkusime alguses vaikimismüüri vastu.

9. On põhjust arvata, et endine justiitsminister Kristen Michal ei soovinud, et Fidenteri nimi tuleb avalikuks. Äripäevale intervjuud andes ütles Michal, et ei oska öelda, kellelt erakond ajalehe väljaandmisteenust tellib, ja suunas küsimused edasi peasekretär Martin Kukele. Michali sõnades on põhjust kahelda, sest samal ajal, kui Reformierakond asus tegema koostööd salapärasele omanikule kuuluva Fidenteriga, oli Michal Reformierakonna peasekretär. On äärmiselt ebatõenäoline, et see otsus sündis tema teadmata.

10. Valimisaastatel Reformierakonna propagandaväljaannete kirjastamisega tegelenud firma Fidenter suhtes on tekkinud dokumentide võltsimise kahtlus. Kahtlus puudutas andmeid, mida Fidenteri omaniku kohta oli esitatud Eesti äriregistrile, EVK-le ja mis olid ka kirjas Fidenteri 2009. aasta majandusaasta aruandes. Registrites olnud Fidenteri omaniku registrikood oli puudulik.

Reformierakonda esindav advokaat Carri Ginter teatas Äripäevale artikli ilmumise järel, et ta esindab ka Fidenteri juhatuse liiget Remo Tiigiranda. Tiigirand ja Fidenter pole aga Äripäeva vastu neid puudutavate väidetega seoses hagi esitanud.

11. Šveitsi privaatpanga kliendiks saamine eeldab vähemalt miljonieurost vara selles pangas. Fidenteri ainsal juhatuse liikmel Remo Tiigirannal ei ole avalike andmete põhjal märkimisväärset vara lisaks Reformierakonnalt saadavale palgale. Seetõttu on tõenäoliselt vale ka Tiigiranna väide, et Šveitsi privaatpangas asuv konto ja Reformierakonna äripartneriks olnud Fidenter kuulub ainuisikuliselt temale.

Ka Tiigirand ei ole seda väidet kohtus vaidlustanud.

12. Mitu dokumenti näitab, et Reformierakonna juhid on erakonna valimiskampaania kulude kohta valetanud, näidates neid tegelikkusest väiksemana. Valeinfot sisaldanud aruanded on allkirjastanud Kristen Michal.

13. Kampaaniakulutuste peitmiseks on kasutatud osaühingut Fidenter, mille omanikuks on märgitud Šveitsi privaatpanga konto.

14. Lisaks omandas Fidenter 2010. aasta kevadel neli Reformierakonna kaubamärki ja tasus vajalikud riigilõivud.

15. Fidenteri ja Reformierakonna majandusaasta aruanded näitavad, et asjaosalised vassivad. Aruannetest ilmnenud ebakõla võib-olla tingitud sellest, et Fidenteri ja Reformierakonna koostöö kohta pole räägitud tõtt. Või sisaldavad aruanded ebaõiget infot. Selle viimase väite Reformierakond hiljem kohtus vaidlustas, kuid kohus jättis õiguse Äripäevale ehk ei kohustanud ajalehte seda väidet ümber lükkama.

Hetkel kuum