Kristi Malmberg • 19. veebruar 2013 kell 14:11

Enamus Euroopa parlamendist peab uut eelarvet vastuvõetamatuks

Esmapäeval toimunud arutelul panid Euroopa Parlamendi juhtpoliitikud paika parlamendi seisukohad ELi pikaajalise eelarve läbirääkimisteks. Enamik saadikuid peab kahe nädala eest saavutatud eelarvekokkulepet vastuvõetamatuks.

Debatil osalesid nõukogu president Herman van Rompuy ning komisjoni president José Manuel Barroso.  Parlamendil on õigus eelarve vetostada.

ELi pikaajaline eelarve (Multiannual Financial Framework - MFF) määrab liidu kulutuste piirid aasta ning eelarverea lõikes ajavahemikuks 2014-2020. Kokkulepitud kululaed on siduvad ELi aastaeelarvete koostamisel ja kinnitamisel.

7.-8. veebruaril toimunud ülemkogul saavutatud kokkuleppe kohaselt oleks ELi kulutuste lagi järgmisel perioodil 960 miljardit eurot ning maksete ülempiir 908 miljardit eurot. Mõlemal puhul kärpis ülemkogu otsus tunduvalt Euroopa Komisjoni esialgset eelarvettepanekut.

"Ülemkogul saavutatud kompromiss ei vasta ELi ees seisvatele väljakutsetele. Parlament nõudis ja nõuab ka edaspidi kaasaegset ja ambitsioonikat eelarvet, mis suudaks tagada majanduse taastumise ning majandus- ja finantskriisi ületamise," rõhutas EP asepresident Gianni Pittella arutelu avades.

Parlamendiliikmed rõhutasid arutelul vajadust muuta ELi pikaajaline eelarve paindlikumaks, mis ennekõike tähendab võimalust paigutada kasutamata summad ümber nii eelarveaastate kui eelarverida vahel. "Paindlikkus on esmatähtis," ütles sotsiaaldemokraadist parlamendiliige Hannes Swoboda. "Ilma piisava paindlikkuseta ei hakka MFF lihtsalt tööle," nõustus ka president Barroso.

 "Parlament soovib kindlalt, et eelarvesse lisanduks vahekokkuvõtte ja ümbervaatamise klausel. Me ei nõustu seitsme aasta pikkuse säästueelarvega," lisas EPP fraktsiooni juht Joseph Daul.

Mitmed parlamendiliikmed hoiatasid, et kokkulepitud eelarve süvendab tendentsi, kus ELi eelarve on defitsiidis, mis on vastuolus aluslepingutega.

Hetkel kuum