Indrek Kald • 16. mai 2013 kell 9:44

Tõniste: sotside eelnõu ei vähenda riigifirmade politiseeritust

IRLi riigikogu fraktsiooni aseesimehe Toomas Tõniste sõnul ei soovi sotsid vähendada riigifirmade nõukogude politiseeritust, vaid üritavad luua tagaukse parlamendi liikmete nimetamisele riigi äriühingute nõukogudesse.

"Sotside algatatud seadusmuudatus näeb ette, et riigi äriühingute nõukogu liikmeid peaks tulevikus heaks kiitma riigikogu komisjonid. Tegelikkuses ei lahenda see ühtegi sisulist probleemi, vaid tekitab probleeme juurde," rääkis Tõniste täna sotside algatatud riigivaraseaduse täiendamise eelnõu esimesel lugemisel.

Eelnõu hägustab tema sõnul oluliselt riigile kuuluvate äriühingute juhtimise vastutust. "Olukorras, kus üldkoosoleku rollis on minister, kuid nõukogu liikmeid sisuliselt kinnitab riigikogu komisjon ning ministrile jääb vaid otsuse allkirjastaja roll, ei saa üldkoosolek reaalselt talle pandud vastutust täita. Võimude lahusus saab olulisel määral rikutud ning ka vastutus hajub," selgitas Tõniste.

Tema kinnitusel on põhiline küsimus selles, kas riigikogu liige võib kuuluda riigi äriühingu nõukogusse ja saada selle eest tasu. Tõniste ütlusel tuleb parlamendiliikme kuulumist riigi osalusega äriühingu nõukokku käsitleda riigiametis töötamisena, põhiseadus aga keelab riigikogulasel olla samaaegselt teises riigiametis.

"Lisaks vastuolule võimude lahususe põhimõttega võib riigikogu liikme kuulumine äriühingutesse tuua kaasa võimalikke huvide konflikte, suurendab nõukogude politiseeritust ning vähendab nõukogude töö efektiivsust. IRL on seisukohal, et riigikogu liige ei peaks kuuluma riigi äriühingute nõukogudesse," märkis Tõniste.

Riigikogu liikmeil äriühingute nõukogudesse kuulumise soodustamiseks erinevate JOKK-skeemide väljamõtlemise asemel tuleb Tõniste hinnangul muuta hoopis riigikogu liikme staatuse seadust, et riigikogulasel poleks võimalik kuuluda riigi osalusega äriühingu nõukogusse riigi esindajana.

Riigikogu liikmete kuulumise riigi äriühingu nõukogudesse tõstatas 2008. aastal toonane õiguskantsler Allar Jõks, kes tegi ettepaneku, et riigikogu liikme kuulumine riigi äriühingu nõukogusse tuleb keelata, kuna see on vastuolus põhiseaduse ametite ühitamatuse põhimõttega ning võimude lahususe printsiibiga.

Riigikogu lõpetas täna sotside fraktsiooni algatatud riigivaraseaduse täiendamise eelnõu esimese lugemise. Eelnõu kohaselt kaasatakse riigi osalusega juriidiliste isikute nõukogu liikme nimetamisse riigikogu asjaomane komisjon, millel tuleb anda oma nõusolek isiku nõukogu liikmeks nimetamisele. Eelnõu koostajate sõnul on nende eesmärk muuta riigi osalusega juriidiliste isikute nõukogu liikme nimetamise otsustusprotsess läbipaistvaks ja laiapõhjaliseks.

Hetkel kuum